دین و اندیشه http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دین و اندیشه http://www.amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2014 12:28:22 زائران با توجه به افزایش کرایه‌ها، پول کافی به همراه داشته باشند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/زائران با توجه به افزایش کرایه‌ها، پول کافی به همراه داشته باشند/ زائران با توجه به افزایش کرایه‌ها، پول کافی به همراه داشته باشند http://www.amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2019 13:34:57 راهپيمايي اربعين بزرگترين تجمع مسالمت‌آميز مذهبي است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/راهپيمايي اربعين بزرگترين تجمع مسالمت‌آميز مذهبي است/ راهپيمايي اربعين بزرگترين تجمع مسالمت‌آميز مذهبي است http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:59:05 اربعين محل رويش سربازان در تمدن نوين اسلامي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اربعين محل رويش سربازان در تمدن نوين اسلامي/ اربعين محل رويش سربازان در تمدن نوين اسلامي http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:57:18 تحريف و فراموشي دفاع مقدس را تهديد مي‌کند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تحريف و فراموشي دفاع مقدس را تهديد مي‌کند/ تحريف و فراموشي دفاع مقدس را تهديد مي‌کند http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:48:03 حجاب مانع تحقق اهداف تهاجم فرهنگي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حجاب مانع تحقق اهداف تهاجم فرهنگي/ حجاب مانع تحقق اهداف تهاجم فرهنگي http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:37:48 تقليل دينداري به عزاداري http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقليل دينداري به عزاداري/ تقليل دينداري به عزاداري http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:36:51 خدمت‌رسانی ۲۱ موکب آذربایجان‌غربی در آیین اربعین http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خدمت‌رسانی ۲۱ موکب آذربایجان‌غربی در آیین اربعین / خدمت‌رسانی ۲۱ موکب آذربایجان‌غربی در آیین اربعین http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Sep 2019 13:26:13 آذربایجان‌غربی اواخر آبان میزبان جشنواره قصه‌گویی غرب کشور است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آذربایجان‌غربی اواخر آبان میزبان جشنواره قصه‌گویی غرب کشور است/ آذربایجان‌غربی اواخر آبان میزبان جشنواره قصه‌گویی غرب کشور است http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2019 13:51:42 ثبت ۲ وقف جدید در سردشت http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ثبت ۲ وقف جدید در سردشت/ ثبت ۲ وقف جدید در سردشت http://www.amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2019 12:54:48 روحانیت باید از هر فرصتی برای تبلیغ دین استفاده کنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/روحانیت باید از هر فرصتی برای تبلیغ دین استفاده کنند/ روحانیت باید از هر فرصتی برای تبلیغ دین استفاده کنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 15:03:53 امر به معروف و نهي از منکر وظيفه‌اي همگاني است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امر به معروف و نهي از منکر وظيفه‌اي همگاني است/ امر به معروف و نهي از منکر وظيفه‌اي همگاني است http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:54:54 تبيين شبهات ديني، راهکار مقابله با بدعت‌ها http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تبيين شبهات ديني، راهکار مقابله با بدعت‌ها/ تبيين شبهات ديني، راهکار مقابله با بدعت‌ها http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:54:18 برگزاری سوگواره بصیرت عاشورایی در امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/برگزاری سوگواره بصیرت عاشورایی در امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان غربی / برگزاری سوگواره بصیرت عاشورایی در امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2019 13:36:02 دشمنان بدنبال کم رونق نشان دادن عزاداري حسيني هستند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دشمنان بدنبال کم رونق نشان دادن عزاداري حسيني هستند/ دشمنان بدنبال کم رونق نشان دادن عزاداري حسيني هستند http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:49:05 معماي نسبت عدالت اجتماعي با پيشرفت اقتصادي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معماي نسبت عدالت اجتماعي با پيشرفت اقتصادي/ معماي نسبت عدالت اجتماعي با پيشرفت اقتصادي http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:48:02 چرا عزاداري امام حسين(ع) از روز اول محرم شروع مي‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا عزاداري امام حسين از روز اول محرم شروع مي‌شود/ چرا عزاداري امام حسين(ع) از روز اول محرم شروع مي‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:47:20 دشمنان خواستاراز رونق افتادن مراسم محرم هستند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دشمنان خواستاراز رونق افتادن مراسم محرم هستند/ دشمنان خواستاراز رونق افتادن مراسم محرم هستند http://www.amanatazarbaijan.com/ 01 Sep 2019 11:39:38 مساجد بايد شبانه روزي در اختيار مردم باشد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مساجد بايد شبانه روزي در اختيار مردم باشد/ مساجد بايد شبانه روزي در اختيار مردم باشد http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:54:52 خانواده؛ نعمتي الهي در مسير تکامل مادي و معنوي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خانواده؛ نعمتي الهي در مسير تکامل مادي و معنوي/ خانواده؛ نعمتي الهي در مسير تکامل مادي و معنوي http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:53:59 ۱۰۰ خانه عالم در روستاهای آذربایجان‌غربی ساخته می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خانه عالم در روستاهای آذربایجان‌غربی/ ۱۰۰ خانه عالم در روستاهای آذربایجان‌غربی ساخته می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 25 Aug 2019 13:06:39 تقوا، حلقه مفقوده در شبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تقوا، حلقه مفقوده در شبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي است/ تقوا، حلقه مفقوده در شبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي است http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:36:47 ماهيت مفهوم اخوت ديني در قرآن کريم و آثار اجتماعي آن http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ماهيت مفهوم اخوت ديني در قرآن کريم و آثار اجتماعي آن/ ماهيت مفهوم اخوت ديني در قرآن کريم و آثار اجتماعي آن http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:36:04 غدير فرصتي براي تجديد بيعت با ولايت http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/غدير فرصتي براي تجديد بيعت با ولايت/ غدير فرصتي براي تجديد بيعت با ولايت http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:35:19 اولوالالباب؛ آنانکه بدي را با خوبي جواب مي‌دهند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اولوالالباب؛ آنانکه بدي را با خوبي جواب مي‌دهند/ اولوالالباب؛ آنانکه بدي را با خوبي جواب مي‌دهند http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:48:03 تفريحات سالم و حلال؛ چيستي و چرايي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تفريحات سالم و حلال؛ چيستي و چرايي / تفريحات سالم و حلال؛ چيستي و چرايي http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:46:22 امسال ۳۰۰۰ نفر از آذربایجان غربی به سرزمین وحی سفر می کنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امسال ۳۰۰۰ نفر از آذربایجان غربی به سرزمین وحی سفر می کنند/ امسال ۳۰۰۰ نفر از آذربایجان غربی به سرزمین وحی سفر می کنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2019 13:58:24 جاي مردم در قوانين عفاف و حجاب کجاست http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جاي مردم در قوانين عفاف و حجاب کجاست/ جاي مردم در قوانين عفاف و حجاب کجاست http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:21:47 به فقرا کمک کنيم يا به حج برويم؛ آيا واقعاً مسئله اين است؟! http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/به فقرا کمک کنيم يا به حج برويم؛ آيا واقعاً مسئله اين است / به فقرا کمک کنيم يا به حج برويم؛ آيا واقعاً مسئله اين است؟! http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:20:35 مفهوم حجاب و عفاف در جامعه فراموش نشود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مفهوم حجاب و عفاف در جامعه فراموش نشود/ مفهوم حجاب و عفاف در جامعه فراموش نشود http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 15:08:30 دشمنان از اختلاف شيعه و سني به نفع خود استفاده مي‌کنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي درمهاباد/ دشمنان از اختلاف شيعه و سني به نفع خود استفاده مي‌کنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 14:56:16 نبود موقوفه قرآنی در آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نبود موقوفه قرآنی در آذربایجان غربی / نبود موقوفه قرآنی در آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2019 14:06:21 وضعیت "حجاب و عفاف" با برنامه‌ریزی‌های واقع‌بینانه و اثربخش عملیاتی می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وضعیت حجاب و عفاف با برنامه‌ریزی‌های واقع‌بینانه و اثربخش عملیاتی می‌شود/ وضعیت "حجاب و عفاف" با برنامه‌ریزی‌های واقع‌بینانه و اثربخش عملیاتی می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2019 13:07:48 چگونه اختلاف‌هاي ديني و اجتماعي را بين مردم کم کنيم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونه اختلاف‌هاي ديني و اجتماعي را بين مردم کم کنيم/ چگونه اختلاف‌هاي ديني و اجتماعي را بين مردم کم کنيم http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 15:04:54 عرف‌هايي که در جامعه ناديده گرفته مي‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عرف‌هايي که در جامعه ناديده گرفته مي‌شود/ عرف‌هايي که در جامعه ناديده گرفته مي‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 15:03:19 همه حجاج آذربایجان‌غربی مدینه بعد هستند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/همه حجاج آذربایجان‌غربی مدینه بعد هستند/ همه حجاج آذربایجان‌غربی مدینه بعد هستند http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2019 11:13:36 نگرش اسلامي به کرامت انساني http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نگرش اسلامي به کرامت انساني/ نگرش اسلامي به کرامت انساني http://www.amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:04:47 مهاباد پیشتاز موقوفات آذربایجان غربی شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مهاباد پیشتاز موقوفات آذربایجان غربی شد/ مهاباد پیشتاز موقوفات آذربایجان غربی شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2019 13:28:18 دين در دوران مدرن http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ دين در دوران مدرن/ دين در دوران مدرن http://www.amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:39:05 وفاي به عهد خصلت مهم متخلقان به اخلاق http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وفاي به عهد خصلت مهم متخلقان به اخلاق / وفاي به عهد خصلت مهم متخلقان به اخلاق http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:04:39 آيا انسان‌هاي امروزي بي دين هستند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا انسان‌هاي امروزي بي دين هستند / آيا انسان‌هاي امروزي بي دين هستند http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:32:04 خداي نعمت و لذت و گشايش http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/خداي نعمت و لذت و گشايش/ خداي نعمت و لذت و گشايش http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:03:32 فال نيک و بد، اثر طبيعى و تکويني ندارند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فال نيک و بد، اثر طبيعى و تکويني ندارند/ فال نيک و بد، اثر طبيعى و تکويني ندارند http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:03:09 ثمرات "صلوات" در دنيا و آخرت http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ثمرات صلوات در دنيا و آخرت/ ثمرات "صلوات" در دنيا و آخرت http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:28:05 چرا نعمت‌هاي آخرت از نعمت‌هاي دنيا بهتر است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چرا نعمت‌هاي آخرت از نعمت‌هاي دنيا بهتر است/ چرا نعمت‌هاي آخرت از نعمت‌هاي دنيا بهتر است http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:27:26 معنويت بدون دين آموزه خطرناک عرفان‌هاي کاذب http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معنويت بدون دين آموزه خطرناک عرفان‌هاي کاذب/ معنويت بدون دين آموزه خطرناک عرفان‌هاي کاذب http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:26:53 غيبت امام عصر، سنت الهي است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/غيبت امام عصر، سنت الهي است/ غيبت امام عصر، سنت الهي است http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:40:09 عيد فطر پاداش يک ماه بندگي خالصانه http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عيد فطر پاداش يک ماه بندگي خالصانه/ عيد فطر پاداش يک ماه بندگي خالصانه http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:39:30 جايگاه عدالت در اخلاق سياسي اسلامي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جايگاه عدالت در اخلاق سياسي اسلامي/ جايگاه عدالت در اخلاق سياسي اسلامي http://www.amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:02:32 حفظ حجاب از الزامات امنيت رواني جامعه http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/حفظ حجاب از الزامات امنيت رواني جامعه/ حفظ حجاب از الزامات امنيت رواني جامعه http://www.amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:02:07 امام منتظَر، خود منتظِر است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/امام منتظَر، خود منتظِر است/ امام منتظَر، خود منتظِر است http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:11:26 اعصاب نداريد، نهي از منکر نکنيد! http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اعصاب نداريد، نهي از منکر نکنيد/ اعصاب نداريد، نهي از منکر نکنيد! http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:10:46 گام دوم انقلاب، يعني ورود به ساحت سوم دين http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/گام دوم انقلاب، يعني ورود به ساحت سوم دين/ گام دوم انقلاب، يعني ورود به ساحت سوم دين http://www.amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:08:15 سراسر قرآن نکوهش جهل و به کار نگرفتن عقل است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سراسر قرآن نکوهش جهل و به کار نگرفتن عقل است/ سراسر قرآن نکوهش جهل و به کار نگرفتن عقل است http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:17:41 چه کنيم وقت بحران از رحمت خدا نااميد نشويم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چه کنيم وقت بحران از رحمت خدا نااميد نشويم/ چه کنيم وقت بحران از رحمت خدا نااميد نشويم http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:16:50 اجرای ۷۰ برنامه قرآنی همزمان با ماه رمضان در آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اجرای ۷۰ برنامه قرآنی همزمان با ماه رمضان در آذربایجان غربی/ اجرای ۷۰ برنامه قرآنی همزمان با ماه رمضان در آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2019 11:41:26 راز جاذبه فرقه‌هاي انحرافي براي انسان معاصر http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/راز جاذبه فرقه‌هاي انحرافي براي انسان معاصر/ راز جاذبه فرقه‌هاي انحرافي براي انسان معاصر http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:08:09 بلاياي طبيعي منافاتي با رحمانيت خدا ندارد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بلاياي طبيعي منافاتي با رحمانيت خدا ندارد/ بلاياي طبيعي منافاتي با رحمانيت خدا ندارد http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:07:17 ارتقاي الگوي پايه پيشرفت اسلامي ايراني منوط بر گفت‌وگوي ملي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ارتقاي الگوي پايه پيشرفت اسلامي ايراني منوط بر گفت‌وگوي ملي/ ارتقاي الگوي پايه پيشرفت اسلامي ايراني منوط بر گفت‌وگوي ملي http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:21:47 در صله‌رحم همديگر را به زحمت نيندازيم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/در صله‌رحم همديگر را به زحمت نيندازيم/ در صله‌رحم همديگر را به زحمت نيندازيم http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:13:31 چگونه به زندگي‌مان رنگ و بوي مهدوي بدهيم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونه به زندگي‌مان رنگ و بوي مهدوي بدهيم/ چگونه به زندگي‌مان رنگ و بوي مهدوي بدهيم http://www.amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:27:36 اعتقادات مردم از اشرافي‌گري مسئولان ضربه مي‌خورد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اعتقادات مردم از اشرافي‌گري مسئولان ضربه مي‌خورد/ اعتقادات مردم از اشرافي‌گري مسئولان ضربه مي‌خورد http://www.amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:27:03 15 اسفند به عنوان روز ملي درياچه اروميه تعيين شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معاون محيط‌زيست انساني سازمان حفاظت محيط‌زيست در اروميه/ 15 اسفند به عنوان روز ملي درياچه اروميه تعيين شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:13:00 جايگاه همسايه داري در اسلام http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جايگاه همسايه داري در اسلام/ جايگاه همسايه داري در اسلام http://www.amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:11:07 توحيد اسلام در حيات اجتماعي ظهور دارد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/توحيد اسلام در حيات اجتماعي ظهور دارد/ توحيد اسلام در حيات اجتماعي ظهور دارد http://www.amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:10:14 فرزندتان را براي زمان خودش تربيت کنيد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فرزندتان را براي زمان خودش تربيت کنيد/ فرزندتان را براي زمان خودش تربيت کنيد http://www.amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:51:20 موقوفات آذربایجان غربی 10 میلیارد تومان درآمد داشته است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/موقوفات آذربایجان غربی 10 میلیارد تومان درآمد داشته است/ موقوفات آذربایجان غربی 10 میلیارد تومان درآمد داشته است http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2019 10:33:52 مسابقه اي که هيچ بازنده اي ندارد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مسابقه اي که هيچ بازنده اي ندارد/ مسابقه اي که هيچ بازنده اي ندارد http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:20:24 نتایج جشنواره ملی آیات آذربایجان غربی هفته آینده اعلام می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نتایج جشنواره ملی آیات آذربایجان غربی هفته آینده اعلام می شود/ نتایج جشنواره ملی آیات آذربایجان غربی هفته آینده اعلام می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:46:45 آيا فقه مي‌تواند با الزام ولايت ديني مخالفت کند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا فقه مي‌تواند با الزام ولايت ديني مخالفت کند / آيا فقه مي‌تواند با الزام ولايت ديني مخالفت کند http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:11:50 فضائل حضرت زهرا (س) در قرآن http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/فضائل حضرت زهرا سلام علیها در قرآن/ فضائل حضرت زهرا (س) در قرآن http://www.amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:34:21 معنويت مدرن يک آسيب در دل تمدن مدرن است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/معنويت مدرن يک آسيب در دل تمدن مدرن است/ معنويت مدرن يک آسيب در دل تمدن مدرن است http://www.amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:33:43 ضرورت ولايت ديني بر جامعه http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ضرورت ولايت ديني بر جامعه / ضرورت ولايت ديني بر جامعه http://www.amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:30:33 سياست اسلامي، دانشي برآمده از مباني قرآن، سنت و عقل است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/سياست اسلامي، دانشي برآمده از مباني قرآن، سنت و عقل است/ سياست اسلامي، دانشي برآمده از مباني قرآن، سنت و عقل است http://www.amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:12:28 دشواري دينداري در عصر غيبت http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دشواري دينداري در عصر غيبت/ دشواري دينداري در عصر غيبت http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:48:35 در ولايت فقيه کدام مفهوم ولايت مد نظر است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/در ولايت فقيه کدام مفهوم ولايت مد نظر است/ در ولايت فقيه کدام مفهوم ولايت مد نظر است http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:46:57 پرداخت مصارف زکات در آذربایجان غربی شفاف سازی شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/پرداخت مصارف زکات در آذربایجان غربی شفاف سازی شود/ پرداخت مصارف زکات در آذربایجان غربی شفاف سازی شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:48:59 جوانان دين گريز يا دين گُزين http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/جوانان دين گريز يا دين گُزين/ جوانان دين گريز يا دين گُزين http://www.amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:27:34 9 دي تجلي بصيرت مردم ولايتمدار ايران http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ بصيرت مردم ولايتمدار ايران/ 9 دي تجلي بصيرت مردم ولايتمدار ايران http://www.amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:26:34 عدالتخواهي با پشتوانه فکري، آرمان گمشده جهان امروز http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عدالتخواهي با پشتوانه فکري، آرمان گمشده جهان امروز/ عدالتخواهي با پشتوانه فکري، آرمان گمشده جهان امروز http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:36:21 نبود زیرساخت مشکل اصلی ستاد امر به معروف آذربایجان غربی است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نبود زیرساخت مشکل اصلی ستاد امر به معروف آذربایجان غربی است/ نبود زیرساخت مشکل اصلی ستاد امر به معروف آذربایجان غربی است http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Dec 2018 13:18:11 برگزاری جشنواره بین المللی عاشیق ها 300 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/برگزاری جشنواره بین المللی عاشیق ها 300 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد/ برگزاری جشنواره بین المللی عاشیق ها 300 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد http://www.amanatazarbaijan.com/ 18 Dec 2018 12:33:09 مرگ عدالت به معني مرگ اميد است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرگ عدالت به معني مرگ اميد است/ مرگ عدالت به معني مرگ اميد است http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:41:34 آيا امر به معروف ناقض حريم خصوصي نيست http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ آيا امر به معروف ناقض حريم خصوصي نيست/ آيا امر به معروف ناقض حريم خصوصي نيست http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:40:45 ۲.۱ میلیارد تومان توسط ستاد عتبات عالیات آذربایجان غربی جذب شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عتبات عالیات آذربایجان غربی / ۲.۱ میلیارد تومان توسط ستاد عتبات عالیات آذربایجان غربی جذب شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Dec 2018 13:40:53 چگونه ناهنجاري‌هاي اخلاقي را در جامعه از بين ببريم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/چگونه ناهنجاري‌هاي اخلاقي را در جامعه از بين ببريم/ چگونه ناهنجاري‌هاي اخلاقي را در جامعه از بين ببريم http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 12:47:30 استراتژي اهل بيت(ع) در توسعه فرهنگ شيعه http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/استراتژي اهل بيت علیه السلام در توسعه فرهنگ شيعه/ استراتژي اهل بيت(ع) در توسعه فرهنگ شيعه http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 12:44:06 بودجه مناسب برای فعالیت‌های قرآنی در نظر گرفته نمی‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/بودجه مناسب برای فعالیت‌های قرآنی در نظر گرفته نمی‌شود / بودجه مناسب برای فعالیت‌های قرآنی در نظر گرفته نمی‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 04 Dec 2018 14:23:13 کدام دين افيون توده است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/کارکرد‌هاي دين با عينک جامعه‌شناسان/ کدام دين افيون توده است http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:54:33 عواملي که باعث مستحکم شدن رابطه شيعه و سني مي‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/عواملي که باعث مستحکم شدن رابطه شيعه و سني مي‌شود/ عواملي که باعث مستحکم شدن رابطه شيعه و سني مي‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:24:33 رابطه خدا و انسان؛ عارفانه يا آمرانه http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/رابطه خدا و انسان؛ عارفانه يا آمرانه/ رابطه خدا و انسان؛ عارفانه يا آمرانه http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:23:25 آيا دين و دينداري ما نياز به اصلاحات دارد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا دين و دينداري ما نياز به اصلاحات دارد / آيا دين و دينداري ما نياز به اصلاحات دارد http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 14:56:20 توسل به موضوعات قوميتي و مذهبي عين خيانت به اسلام است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/ توسل به موضوعات قوميتي و مذهبي عين خيانت به اسلام است/ توسل به موضوعات قوميتي و مذهبي عين خيانت به اسلام است http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 14:55:22 موقوفات آذربايجان غربي به مرز 6500 فقره رسيد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/موقوفات آذربايجان غربي به مرز 6500 فقره رسيد/ موقوفات آذربايجان غربي به مرز 6500 فقره رسيد http://www.amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:58:32 دليل ختم جريان نبوت به پيامبر اسلام چيست http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/دليل ختم جريان نبوت به پيامبر اسلام چيست/ دليل ختم جريان نبوت به پيامبر اسلام چيست http://www.amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:26:16 وقف، شالوده‏ي توسعه‏ي اقتصادي و اجتماعي‏ http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/وقف، شالوده‏ي توسعه‏ي اقتصادي و اجتماعي‏/ وقف، شالوده‏ي توسعه‏ي اقتصادي و اجتماعي‏ http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:37:03 تعامل دين و رسانه در دنياي امروز http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/تعامل دين و رسانه در دنياي امروز/ تعامل دين و رسانه در دنياي امروز http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:35:38 اربعين حسيني و قداست نهفته در عدد چهل http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اربعين حسيني و قداست نهفته در عدد چهل/ اربعين حسيني و قداست نهفته در عدد چهل http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:41:02 اعزام ۳۵۰۰ دانشجو به پیاده رویی اربعین از آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/اعزام ۳۵۰۰ دانشجو به پیاده رویی اربعین از آذربایجان غربی/ اعزام ۳۵۰۰ دانشجو به پیاده رویی اربعین از آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 25 Oct 2018 13:00:46 مرورگرهاي اينترنتي به کدام اطلاعات شما دسترسي دارند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/مرورگرهاي اينترنتي به کدام اطلاعات شما دسترسي دارند/ مرورگرهاي اينترنتي به کدام اطلاعات شما دسترسي دارند http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 15:00:54 آيا قطع اينترنت ايران امکان‌پذير است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/آيا قطع اينترنت ايران امکان‌پذير است/ آيا قطع اينترنت ايران امکان‌پذير است http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:15:19 نسخه‌اي ديني براي مديريت دخل‌وخرج زندگي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/دین و اندیشه/نسخه‌اي ديني براي مديريت دخل‌وخرج زندگي/ نسخه‌اي ديني براي مديريت دخل‌وخرج زندگي http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:14:48 فناوری http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ فناوری http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 13:26:35 ماهيت جرايم سايبري و جرايم ناشي از فناوري مدرن http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ماهيت جرايم سايبري و جرايم ناشي از فناوري مدرن/ ماهيت جرايم سايبري و جرايم ناشي از فناوري مدرن http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 14:02:44 غفلت در توسعه زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات تبعات بسياري بدنبال خواهد داشت http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/غفلت در توسعه زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات تبعات بسياري بدنبال خواهد داشت/ غفلت در توسعه زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات تبعات بسياري بدنبال خواهد داشت http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 14:02:03 شبکه 5G براي خودنمايي است! http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه/ شبکه 5G براي خودنمايي است! http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:38:02 طرفداران فيلترينگ خود از سرويس‌هاي بومي استفاده نمي‌کنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرفداران فيلترينگ خود از سرويس‌هاي بومي استفاده نمي‌کنند/ طرفداران فيلترينگ خود از سرويس‌هاي بومي استفاده نمي‌کنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:36:37 سرمايه‌گذاران استارت‌آپي شرايط مناسبي ندارند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرمايه‌گذاران استارت‌آپي شرايط مناسبي ندارند/ سرمايه‌گذاران استارت‌آپي شرايط مناسبي ندارند http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:51:49 اينترنت اشياء طعمه‌اي جذاب براي هکرهاست http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت اشياء طعمه‌اي جذاب براي هکرهاست/ اينترنت اشياء طعمه‌اي جذاب براي هکرهاست http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:50:16 در باب انحصاري که نشان قدرت شد! http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/در باب انحصاري که نشان قدرت شد/ در باب انحصاري که نشان قدرت شد! http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:49:08 هوش مصنوعي به سرعت در حال تحول است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي به سرعت در حال تحول است/ هوش مصنوعي به سرعت در حال تحول است http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:56:39 براي ‌فيلترينگ هوشمند چه هزينه‌اي شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/براي ‌فيلترينگ هوشمند چه هزينه‌اي شد/ براي ‌فيلترينگ هوشمند چه هزينه‌اي شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:56:00 هزينه استخراج بيت کوين در ايران چند؟ http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هزينه استخراج بيت کوين در ايران چند؟/ هزينه استخراج بيت کوين در ايران چند؟ http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:56:12 هوش مصنوعي، نيروي انساني را تهديد مي‌کند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي، نيروي انساني را تهديد مي‌کند/ هوش مصنوعي، نيروي انساني را تهديد مي‌کند http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:55:28 معناي شبکه ملي اطلاعات ديوارکشي دور کشور نيست http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/معناي شبکه ملي اطلاعات ديوارکشي دور کشور نيست/ معناي شبکه ملي اطلاعات ديوارکشي دور کشور نيست http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:54:22 هوش مصنوعي جايگزين اکثر مشاغل مي‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي جايگزين اکثر مشاغل مي‌شود/ هوش مصنوعي جايگزين اکثر مشاغل مي‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:57:19 جنجال تازه براي فعالان بيت‌کوين؛ تعرفه نابرابر! http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/جنجال تازه براي فعالان بيت‌کوين؛ تعرفه نابرابر / جنجال تازه براي فعالان بيت‌کوين؛ تعرفه نابرابر! http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:55:40 حقايقي از دنياي اندرويد! http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حقايقي از دنياي اندرويد/ حقايقي از دنياي اندرويد! http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:28:53 آينده اينترنت و گذار از امواج الکترومغناطيس به پرتوهاي نوري http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آينده اينترنت و گذار از امواج الکترومغناطيس به پرتوهاي نوري/ آينده اينترنت و گذار از امواج الکترومغناطيس به پرتوهاي نوري http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:28:06 هوش مصنوعي به ياري امنيت سايبري مي‌شتابد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي به ياري امنيت سايبري مي‌شتابد/ هوش مصنوعي به ياري امنيت سايبري مي‌شتابد http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:51:04 واقعيت مجازي و واقعيت افزوده دنيا را دربرمي‌گيرد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/واقعيت مجازي و واقعيت افزوده دنيا را دربرمي‌گيرد/ واقعيت مجازي و واقعيت افزوده دنيا را دربرمي‌گيرد http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:49:21 آيا گوگل اطلاعات کاربران را مي‌دزدد؟ http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا گوگل اطلاعات کاربران را مي‌دزدد / آيا گوگل اطلاعات کاربران را مي‌دزدد؟ http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:23:59 راه طولاني شبکه ملي اطلاعات تا رسيدن به استقلال http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راه طولاني شبکه ملي اطلاعات تا رسيدن به استقلال/ راه طولاني شبکه ملي اطلاعات تا رسيدن به استقلال http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 15:01:35 جايگاه اخلاق در هوش مصنوعي چيست http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/جايگاه اخلاق در هوش مصنوعي چيست/ جايگاه اخلاق در هوش مصنوعي چيست http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:51:59 بيت‌کوين بومي و چگونگي استقبال از آن http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ بيت‌کوين بومي و چگونگي استقبال از آن/ بيت‌کوين بومي و چگونگي استقبال از آن http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:51:27 بايدها و نبايدهاي آنتي‌ويروس‌هاي رايگان http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بايدها و نبايدهاي آنتي‌ويروس‌هاي رايگان/ بايدها و نبايدهاي آنتي‌ويروس‌هاي رايگان http://www.amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:08:26 مزارع استخراج ارز ديجيتال دشمن يا منجي صنعت برق http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مزارع استخراج ارز ديجيتال دشمن يا منجي صنعت برق/ مزارع استخراج ارز ديجيتال دشمن يا منجي صنعت برق http://www.amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:07:34 درباره اينترنتي که سرعت انتقالش کمتر از ثانيه است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/درباره اينترنتي که سرعت انتقالش کمتر از ثانيه است/ درباره اينترنتي که سرعت انتقالش کمتر از ثانيه است http://www.amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:33:31 تحولات قريب‌الوقوع فضاي مجازي چيست http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تحولات قريب‌الوقوع فضاي مجازي چيست/ تحولات قريب‌الوقوع فضاي مجازي چيست http://www.amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:32:39 چرا حجم اينترنت زود تمام مي‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا حجم اينترنت زود تمام مي‌شود/ چرا حجم اينترنت زود تمام مي‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:14:18 آيا گيم در ايران صنعت است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا گيم در ايران صنعت است/ آيا گيم در ايران صنعت است http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:11:22 ايجاد سيستم عامل بومي براي گوشي هاي داخلي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ايجاد سيستم عامل بومي براي گوشي هاي داخلي/ ايجاد سيستم عامل بومي براي گوشي هاي داخلي http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:09:33 شکل‌گيري جهان دوقطبي در سايه شبکه نسل پنجم اينترنت http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شکل‌گيري جهان دوقطبي در سايه شبکه نسل پنجم اينترنت/ شکل‌گيري جهان دوقطبي در سايه شبکه نسل پنجم اينترنت http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:06:08 تله‌پاتي تبديل به واقعيت مي‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تله‌پاتي تبديل به واقعيت مي‌شود/ تله‌پاتي تبديل به واقعيت مي‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:05:29 راز‌هاي زندگي ايراني‌ها در اپليکيشن‌ها و بازي‌ها http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راز‌هاي زندگي ايراني‌ها در اپليکيشن‌ها و بازي‌ها / راز‌هاي زندگي ايراني‌ها در اپليکيشن‌ها و بازي‌ها http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:16:00 هوش مصنوعي جاي نيروي انساني را نمي‌گيرد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي جاي نيروي انساني را نمي‌گيرد/ هوش مصنوعي جاي نيروي انساني را نمي‌گيرد http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:15:01 نوآوري قلب تپنده پلتفرم و گمشده رونق توليد در دوران جديد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نوآوري قلب تپنده پلتفرم و گمشده رونق توليد در دوران جديد/ نوآوري قلب تپنده پلتفرم و گمشده رونق توليد در دوران جديد http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:13:54 موج سواري شيادان اينترنتي روي خدمات ويژه اپراتورها http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/موج سواري شيادان اينترنتي روي خدمات ويژه اپراتورها/ موج سواري شيادان اينترنتي روي خدمات ويژه اپراتورها http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:42:08 رشد استارتاپ‌ها وابسته به امنيت سايبري است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رشد استارتاپ‌ها وابسته به امنيت سايبري است/ رشد استارتاپ‌ها وابسته به امنيت سايبري است http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:41:02 فضاي مجازي، سر ريز دنياي واقعي است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فضاي مجازي، سر ريز دنياي واقعي است/ فضاي مجازي، سر ريز دنياي واقعي است http://www.amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:10:09 انتقادها از شبکه ملي اطلاعات متوجه کدام سازمان است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/انتقادها از شبکه ملي اطلاعات متوجه کدام سازمان است/ انتقادها از شبکه ملي اطلاعات متوجه کدام سازمان است http://www.amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:08:40 فناوري فضايي در حال اوج‌گيري http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فناوري فضايي در حال اوج‌گيري/ فناوري فضايي در حال اوج‌گيري http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 14:18:09 ربات‌ها برده‌هاي بشريت مدرن http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ربات‌ها برده‌هاي بشريت مدرن/ ربات‌ها برده‌هاي بشريت مدرن http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 14:17:32 نوآوري‌هاي محبوب هوش مصنوعي در سال 2019 http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نوآوري‌هاي محبوب هوش مصنوعي / نوآوري‌هاي محبوب هوش مصنوعي در سال 2019 http://www.amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:10:11 اينترنت نسل پنج چيست و چرا مهم است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت نسل پنج چيست و چرا مهم است/ اينترنت نسل پنج چيست و چرا مهم است http://www.amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:09:25 فيلترينگ دستاورد يا هزينه http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلترينگ دستاورد يا هزينه/ فيلترينگ دستاورد يا هزينه http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 13:48:33 چطور خودمان را از فضاي مجازي پاک کنيم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چطور خودمان را از فضاي مجازي پاک کنيم/ چطور خودمان را از فضاي مجازي پاک کنيم http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 15:56:28 آيا ابر هوش مصنوعي بدترين رويداد تاريخ بشريت است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا ابر هوش مصنوعي بدترين رويداد تاريخ بشريت است/ آيا ابر هوش مصنوعي بدترين رويداد تاريخ بشريت است http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 15:55:30 پولشويي با ارزهاي مجازي سر به فلک کشيد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/پولشويي با ارزهاي مجازي سر به فلک کشيد/ پولشويي با ارزهاي مجازي سر به فلک کشيد http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:40:40 افزايش اپليکيشن‌هاي ايراني ياريگر رونق اقتصادي است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/افزايش اپليکيشن‌هاي ايراني ياريگر رونق اقتصادي است/ افزايش اپليکيشن‌هاي ايراني ياريگر رونق اقتصادي است http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:39:51 علت اصلي بسته‌شدن اپليکيشن‌هاي ايراني چيست http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/علت اصلي بسته‌شدن اپليکيشن‌هاي ايراني چيست/ علت اصلي بسته‌شدن اپليکيشن‌هاي ايراني چيست http://www.amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:30:59 فيلترشکن‌ها بلاي جان سايت‌ها شدند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فيلترشکن‌ها بلاي جان سايت‌ها شدند/ فيلترشکن‌ها بلاي جان سايت‌ها شدند http://www.amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:28:45 بلاک‌چين دشمن يا دوست http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بلاک‌چين دشمن يا دوست / بلاک‌چين دشمن يا دوست http://www.amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:16:16 اقتصاد ديجيتال مجاري فساد را مي‌بندد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اقتصاد ديجيتال مجاري فساد را مي‌بندد/ اقتصاد ديجيتال مجاري فساد را مي‌بندد http://www.amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:55:38 چرا نبايد از آي‌پي ثابت اينترنتي استفاده کرد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا نبايد از آي‌پي ثابت اينترنتي استفاده کرد/ چرا نبايد از آي‌پي ثابت اينترنتي استفاده کرد http://www.amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:54:53 واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي/ واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:25:24 مي‌توانيم ارز ديجيتال ملي داشته باشيم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/مي‌توانيم ارز ديجيتال ملي داشته باشيم/ مي‌توانيم ارز ديجيتال ملي داشته باشيم http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:24:30 واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي/ واکاوي دلايل عدم استقبال مردم از پيام‌رسان‌هاي داخلي http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:13:44 دستاورد هاي علمي چهل ساله انقلاب اسلامي ايران http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/دستاورد هاي علمي چهل ساله انقلاب اسلامي ايران / دستاورد هاي علمي چهل ساله انقلاب اسلامي ايران http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:12:55 آذربايجان غربي از امنيت کامل براي سرمايه گذاري برخوردار است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/وزير اطلاعات در اروميه/ آذربايجان غربي از امنيت کامل براي سرمايه گذاري برخوردار است http://www.amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:44:15 اينترنت موبايل جاي ارتباطات ثابت را مي‌گيرد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت موبايل جاي ارتباطات ثابت را مي‌گيرد/ اينترنت موبايل جاي ارتباطات ثابت را مي‌گيرد http://www.amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:43:33 نگاهي به روندهاي تکنولوژي در سال 2019 http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نگاهي به روندهاي تکنولوژي در سال 2019/ نگاهي به روندهاي تکنولوژي در سال 2019 http://www.amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:42:46 هر آنتي ويروسي، امن نيست! http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هر آنتي ويروسي، امن نيست/ هر آنتي ويروسي، امن نيست! http://www.amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:03:20 تلگرام‌هاي فارسي هم‌چنان در بيم و اميد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلگرام‌هاي فارسي هم‌چنان در بيم و اميد/ تلگرام‌هاي فارسي هم‌چنان در بيم و اميد http://www.amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:02:47 گوشي‌هاي هوشمند گنجينه اطلاعات هستند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/گوشي‌هاي هوشمند گنجينه اطلاعات هستند/ گوشي‌هاي هوشمند گنجينه اطلاعات هستند http://www.amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 12:52:46 اهميت حياتي امنيت سايبري در بخش سلامت http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اهميت حياتي امنيت سايبري در بخش سلامت/ اهميت حياتي امنيت سايبري در بخش سلامت http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:50:54 بلايايي که سال 2018 بر سر غول‌هاي فناوري آمد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بلايايي که سال 2018 بر سر غول‌هاي فناوري آمد/ بلايايي که سال 2018 بر سر غول‌هاي فناوري آمد http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:49:51 آيا سفر به آينده يا بازگشت به گذشته امکان پذير است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آيا سفر به آينده يا بازگشت به گذشته امکان پذير است/ آيا سفر به آينده يا بازگشت به گذشته امکان پذير است http://www.amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:19:54 کشاکش دولت الکترونيکي با دستگاه‌هاي دولتي! http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کشاکش دولت الکترونيکي با دستگاه‌هاي دولتي/ کشاکش دولت الکترونيکي با دستگاه‌هاي دولتي! http://www.amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:18:52 بازار افسارگسيخته پيامک‌هاي تبليغاتي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بازار افسارگسيخته پيامک‌هاي تبليغاتي/ بازار افسارگسيخته پيامک‌هاي تبليغاتي http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 13:29:58 رايج‌ترين خطا‌ها در اينترنت و نحوه‌ي برطرف کردن آن‌ها http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/رايج‌ترين خطا‌ها در اينترنت و نحوه‌ي برطرف کردن آن‌ها / رايج‌ترين خطا‌ها در اينترنت و نحوه‌ي برطرف کردن آن‌ها http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 13:28:40 فعال‌سازي بهانه جديد فروشندگان بازار موبايل http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/فعال‌سازي بهانه جديد فروشندگان بازار موبايل/ فعال‌سازي بهانه جديد فروشندگان بازار موبايل http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:51:20 شبکه ملي اطلاعات چرا راه‌اندازي نمي‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه ملي اطلاعات چرا راه‌اندازي نمي‌شود/ شبکه ملي اطلاعات چرا راه‌اندازي نمي‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:43:29 عدالت عمومي در سايه‌ي دولت هوشمند ايراني http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/عدالت عمومي در سايه‌ي دولت هوشمند ايراني/ عدالت عمومي در سايه‌ي دولت هوشمند ايراني http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 13:07:06 ساماندهي پيام‌رسان‌ها با طعم آب‌خنک! http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/ساماندهي پيام‌رسان‌ها با طعم آب‌خنک/ ساماندهي پيام‌رسان‌ها با طعم آب‌خنک! http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 13:06:12 راهکاري براي دور زدن تحريم هاي اينترنتي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/راهکاري براي دور زدن تحريم هاي اينترنتي/ راهکاري براي دور زدن تحريم هاي اينترنتي http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:10:04 درباره امنيت حريم شخصي آنلاين اشتباه نکنيم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تصورات نادرست ما از حريم شخصي در دنياي مجازي/ درباره امنيت حريم شخصي آنلاين اشتباه نکنيم http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:09:26 چرا تعرفه‌هاي ارتباطي بالا اما هنوز قانوني است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا تعرفه‌هاي ارتباطي بالا اما هنوز قانوني است/ چرا تعرفه‌هاي ارتباطي بالا اما هنوز قانوني است http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:30:49 کدام هدف‌هاي طرح رجيستري محقق شدند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کدام هدف‌هاي طرح رجيستري محقق شدند/ کدام هدف‌هاي طرح رجيستري محقق شدند http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:29:57 کاهش 20 درصدي وسعت درياچه اروميه http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/معاون سازمان فضايي ايران خبر داد/ کاهش 20 درصدي وسعت درياچه اروميه http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:28:44 اينترنت 5G براي سلامتي خطرآفرين است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت 5G براي سلامتي خطرآفرين است / اينترنت 5G براي سلامتي خطرآفرين است http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:03:57 تلگرام‌هاي فارسي مجاز يا غيرمجاز http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تلگرام‌هاي فارسي مجاز يا غيرمجاز/ تلگرام‌هاي فارسي مجاز يا غيرمجاز http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:02:44 آشنايي با هفت ويروس خطرناک رايانه‌اي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/آشنايي با هفت ويروس خطرناک رايانه‌اي / آشنايي با هفت ويروس خطرناک رايانه‌اي http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:01:09 طرحي براي فيلترينگ هوشمند اينستاگرام ارائه نکرده ايم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/طرحي براي فيلترينگ هوشمند اينستاگرام ارائه نکرده ايم/ طرحي براي فيلترينگ هوشمند اينستاگرام ارائه نکرده ايم http://www.amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:29:36 تعرفه‌ي ترجيحي اينترنت حمايت يا ضدتبليغ http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/تعرفه‌ي ترجيحي اينترنت حمايت يا ضدتبليغ/ تعرفه‌ي ترجيحي اينترنت حمايت يا ضدتبليغ http://www.amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:28:53 غولهاي فناوري اينترنت را ناامن کردند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/غولهاي فناوري اينترنت را ناامن کردند/ غولهاي فناوري اينترنت را ناامن کردند http://www.amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:27:40 قلم پررنگ‌ فيلترينگ در دست کيست http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/قلم پررنگ‌ فيلترينگ در دست کيست/ قلم پررنگ‌ فيلترينگ در دست کيست http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:41:23 هنگام خريد از سايت‌هاي اينترنتي دقت کنيد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هنگام خريد از سايت‌هاي اينترنتي دقت کنيد/ هنگام خريد از سايت‌هاي اينترنتي دقت کنيد http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:40:27 هيچ يک از سناريوهاي تحريم منجر به قطع اينترنت نمي شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هيچ يک از سناريوهاي تحريم منجر به قطع اينترنت نمي شود/ هيچ يک از سناريوهاي تحريم منجر به قطع اينترنت نمي شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:39:40 بيش از 90 درصد نوجوانان ايراني از گوشي هوشمند استفاده مي‌کنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/بيش از 90 درصد نوجوانان ايراني از گوشي هوشمند استفاده مي‌کنند/ بيش از 90 درصد نوجوانان ايراني از گوشي هوشمند استفاده مي‌کنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:43:19 برنامه‌هاي جذابي که کار دست کاربر مي‌دهند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/برنامه‌هاي جذابي که کار دست کاربر مي‌دهند/ برنامه‌هاي جذابي که کار دست کاربر مي‌دهند http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:42:18 هرآنچه که درباره کلاهبرداري رايانه‌اي بايد بدانيد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هرآنچه که درباره کلاهبرداري رايانه‌اي بايد بدانيد / هرآنچه که درباره کلاهبرداري رايانه‌اي بايد بدانيد http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:49:10 چه زماني گوشي‌هاي هوشمند منسوخ مي‌شوند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چه زماني گوشي‌هاي هوشمند منسوخ مي‌شوند/ چه زماني گوشي‌هاي هوشمند منسوخ مي‌شوند http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:48:35 کمبود محتوا معضل تلويزيون‌هاي اينترنتي شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/کمبود محتوا معضل تلويزيون‌هاي اينترنتي شد/ کمبود محتوا معضل تلويزيون‌هاي اينترنتي شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:47:06 نصب هم‌زمان چند آنتي‌ويروس بر امنيت‌تان نمي‌افزايد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/نصب هم‌زمان چند آنتي‌ويروس بر امنيت‌تان نمي‌افزايد/ نصب هم‌زمان چند آنتي‌ويروس بر امنيت‌تان نمي‌افزايد http://www.amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:32:13 شبکه‌هاي اجتماعي با ما چه مي‌کنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/شبکه‌هاي اجتماعي با ما چه مي‌کنند/ شبکه‌هاي اجتماعي با ما چه مي‌کنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:31:06 چرا کسب‌وکارها در دام حملات سايبري مي‌افتند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/چرا کسب‌وکارها در دام حملات سايبري مي‌افتند/ چرا کسب‌وکارها در دام حملات سايبري مي‌افتند http://www.amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:49:35 امنيت موبايلتان را جدي بگيريد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/امنيت موبايلتان را جدي بگيريد/ امنيت موبايلتان را جدي بگيريد http://www.amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:46:29 اينترنت اشيا وکمک به بهبود زندگي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/اينترنت اشيا وکمک به بهبود زندگي/ اينترنت اشيا وکمک به بهبود زندگي http://www.amanatazarbaijan.com/ 01 Oct 2018 12:45:53 سد راه نفوذ بدافزارها شويم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سد راه نفوذ بدافزارها شويم/ سد راه نفوذ بدافزارها شويم http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:51:21 حلقه مفقوده نظارت بر محتواي بازي‌هاي رايانه‌اي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/حلقه مفقوده نظارت بر محتواي بازي‌هاي رايانه‌اي/ حلقه مفقوده نظارت بر محتواي بازي‌هاي رايانه‌اي http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2018 11:50:15 هوش مصنوعي چگونه در حال تغيير صنعت آموزش است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/هوش مصنوعي چگونه در حال تغيير صنعت آموزش است/ هوش مصنوعي چگونه در حال تغيير صنعت آموزش است http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 13:48:00 روش‌هايي آسان براي جلوگيري از هک شدن http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/روش‌هايي آسان براي جلوگيري از هک شدن/ روش‌هايي آسان براي جلوگيري از هک شدن http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2018 13:46:19 سرقت ادبي روش نوين مشهور شدن http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فناوری/سرقت ادبي روش نوين مشهور شدن/ سرقت ادبي روش نوين مشهور شدن http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Sep 2018 13:22:34 تندرستی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ تندرستی http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2014 11:28:25 مراقب نبض زندگي باشيم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مراقب نبض زندگي باشيم/ مراقب نبض زندگي باشيم http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:53:56 سلامت رواني جامعه در معرض خطر است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سلامت رواني جامعه در معرض خطر است/ سلامت رواني جامعه در معرض خطر است http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:53:19 سواد رسانه‌اي رمز موفقيت بشر در تمدن جديد است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سواد رسانه‌اي رمز موفقيت بشر در تمدن جديد است/ سواد رسانه‌اي رمز موفقيت بشر در تمدن جديد است http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:54:56 هفته فرهنگي در ارزروم بهترين فرصت براي بيان ظرفيت‌هاي فرهنگي استان است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هفته فرهنگي در ارزروم بهترين فرصت براي بيان ظرفيت‌هاي فرهنگي استان است/ هفته فرهنگي در ارزروم بهترين فرصت براي بيان ظرفيت‌هاي فرهنگي استان است http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:47:42 ارتباط پاييز و سلامت انسان http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ارتباط پاييز و سلامت انسان/ ارتباط پاييز و سلامت انسان http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:46:37 درمان افسردگي با دارو يا بدون دارو http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/درمان افسردگي با دارو يا بدون دارو/ درمان افسردگي با دارو يا بدون دارو http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:45:57 سمت تاريک غذا! http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سمت تاريک غذا/ سمت تاريک غذا! http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:33:35 ايدز كسي را نمي‌كشد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ايدز كسي را نمي‌كشد/ ايدز كسي را نمي‌كشد http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:32:02 هشدار سني برنامه هاي تلويزيوني بيشترجنبه تبليغي دارد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدار سني برنامه هاي تلويزيوني بيشترجنبه تبليغي دارد/ هشدار سني برنامه هاي تلويزيوني بيشترجنبه تبليغي دارد http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:53:00 وقتي درد عضله از مشکلي جدي‌ خبر مي‌دهد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي درد عضله از مشکلي جدي‌ خبر مي‌دهد/ وقتي درد عضله از مشکلي جدي‌ خبر مي‌دهد http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:52:14 عادت اعتيادآوري که استرس به جانتان مي‌اندازند! http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/عادت اعتيادآوري که استرس به جانتان مي‌اندازند/ عادت اعتيادآوري که استرس به جانتان مي‌اندازند! http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:51:02 تنهايي هميشه هم بد نيست! http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/برون‌گراها هم گاهي مايلند تنها باشند/ تنهايي هميشه هم بد نيست! http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:49:51 سلفي بگيران خودخواه اند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سلفي بگيران خودخواه اند/ سلفي بگيران خودخواه اند http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:46:14 30 درصد دانش آموزان در معرض آسيب‌هاي رواني و اجتماعي هستند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ دانش آموزان در معرض آسيب‌هاي رواني و اجتماعي هستند/ 30 درصد دانش آموزان در معرض آسيب‌هاي رواني و اجتماعي هستند http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:45:15 چگونه استرس خود را در محيط کار کنترل کنيم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه استرس خود را در محيط کار کنترل کنيم/ چگونه استرس خود را در محيط کار کنترل کنيم http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:44:28 شگردهاي سامان‌دادن ذهن شلوغ http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/شگردهاي سامان‌دادن ذهن شلوغ/ شگردهاي سامان‌دادن ذهن شلوغ http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:52:00 نشانه هاي سلامت روان را بشناسيد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نشانه هاي سلامت روان را بشناسيد/ نشانه هاي سلامت روان را بشناسيد http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:51:32 هوش عاطفي مهارت کنترل طغيان هاي احساسي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هوش عاطفي مهارت کنترل طغيان هاي احساسي/ هوش عاطفي مهارت کنترل طغيان هاي احساسي http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:50:51 آيا غذا مي‌تواند جايگزين دارو شود؟ http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا غذا مي‌تواند جايگزين دارو شود؟/ آيا غذا مي‌تواند جايگزين دارو شود؟ http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:33:25 مشاوره و روان‌شناسي، خدمات لوکس شده‌اند! http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مشاوره و روان‌شناسي، خدمات لوکس شده‌اند/ مشاوره و روان‌شناسي، خدمات لوکس شده‌اند! http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:32:14 فوايد ورزش در شب http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فوايد ورزش در شب/ فوايد ورزش در شب http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:45:11 چه کسي در شکل گيري شخصيت فرزندان موثرتر است؛ پدر يا مادر؟ http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چه کسي در شکل گيري شخصيت فرزندان موثرتر است؛ پدر يا مادر؟ / چه کسي در شکل گيري شخصيت فرزندان موثرتر است؛ پدر يا مادر؟ http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:44:42 افسرده‌ايد يا فرسوده؟ http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افسرده‌ايد يا فرسوده / افسرده‌ايد يا فرسوده؟ http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:43:57 مشورت نمي‌خواهم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کاهش مراجعه مردم به مراکز مشاوره/ مشورت نمي‌خواهم http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:17:07 استرس واقعا نمک زندگي است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استرس واقعا نمک زندگي است/ استرس واقعا نمک زندگي است http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:15:40 مراقب خلاءهاي زندگيتان باشيد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مراقب خلاءهاي زندگيتان باشيد/ مراقب خلاءهاي زندگيتان باشيد http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:14:56 پاي فرهنگ در رسانه ملي لنگان است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ پاي فرهنگ در رسانه ملي لنگان است/ پاي فرهنگ در رسانه ملي لنگان است http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 14:54:59 بوم گردي؛ قابي از دل فرهنگ آذربايجان غربي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بوم گردي؛ قابي از دل فرهنگ آذربايجان غربي/ بوم گردي؛ قابي از دل فرهنگ آذربايجان غربي http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 14:53:41 چرا زنان قوي از درون زود مي شکنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا زنان قوي از درون زود مي شکنند/ چرا زنان قوي از درون زود مي شکنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 14:49:48 احساسات منفي و تاثير وحشتناک آن بر بدن http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/احساسات منفي و تاثير وحشتناک آن بر بدن/ احساسات منفي و تاثير وحشتناک آن بر بدن http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 14:48:50 چرا غم از دلمان بيرون نمي‌رود؟ http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا غم از دلمان بيرون نمي‌رود / چرا غم از دلمان بيرون نمي‌رود؟ http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:58:05 سلامت و دردسرهاي تابستاني آن! http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ سلامت و دردسرهاي تابستاني آن/ سلامت و دردسرهاي تابستاني آن! http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:56:52 خوش بين باشيد تا خوش زندگي کنيد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خوش بين باشيد تا خوش زندگي کنيد / خوش بين باشيد تا خوش زندگي کنيد http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:56:05 روياهاي آشفته شبانه نشانگر اختلال در خوابيدن است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روياهاي آشفته شبانه نشانگر اختلال در خوابيدن است/ روياهاي آشفته شبانه نشانگر اختلال در خوابيدن است http://www.amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:33:40 اجتماعي باشيد تا آلزايمر نگيريد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/اجتماعي باشيد تا آلزايمر نگيريد/ اجتماعي باشيد تا آلزايمر نگيريد http://www.amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:09:31 سرماخوردگي، تابستاني در برابر زمستاني http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سرماخوردگي، تابستاني در برابر زمستاني/ سرماخوردگي، تابستاني در برابر زمستاني http://www.amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:35:34 هيجانات چگونه به سلامتي ما آسيب مي‌زنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هيجانات چگونه به سلامتي ما آسيب مي‌زنند / هيجانات چگونه به سلامتي ما آسيب مي‌زنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:34:33 علل احساس خستگي دائم در بدن http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علل احساس خستگي دائم در بدن/ علل احساس خستگي دائم در بدن http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:26:28 آلزايمر بيشتر به سراغ افسرده ها مي آيد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آلزايمر بيشتر به سراغ افسرده ها مي آيد/ آلزايمر بيشتر به سراغ افسرده ها مي آيد http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:25:50 تنها زندگي کردن سلامت روان افراد را به خطر مي اندازد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تنها زندگي کردن سلامت روان افراد را به خطر مي اندازد/ تنها زندگي کردن سلامت روان افراد را به خطر مي اندازد http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:24:48 علائمي که شما را شاد نشان نمي دهد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علائمي که شما را شاد نشان نمي دهد/ علائمي که شما را شاد نشان نمي دهد http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:00:01 هشدار؛ افسردگي دوره نوجواني را جدي بگيريد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدار؛ افسردگي دوره نوجواني را جدي بگيريد/ هشدار؛ افسردگي دوره نوجواني را جدي بگيريد http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 12:59:02 پرورش مسئوليت‌پذيري فردي و اجتماعي در کودکان http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/پرورش مسئوليت‌پذيري فردي و اجتماعي در کودکان/ پرورش مسئوليت‌پذيري فردي و اجتماعي در کودکان http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:23:53 هشدار! استرس جامعه را متلاشي نكند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدار استرس جامعه را متلاشي نكند/ هشدار! استرس جامعه را متلاشي نكند http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:20:01 خودشيفتگي بدون مشاوره قابل درمان نيست http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خودشيفتگي بدون مشاوره قابل درمان نيست/ خودشيفتگي بدون مشاوره قابل درمان نيست http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:30:31 ارتباط استرس و بيماري‌هاي خودايمني http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ارتباط استرس و بيماري‌هاي خودايمني/ ارتباط استرس و بيماري‌هاي خودايمني http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:29:32 چگونه روز را با انرژي بيشتر شروع کنيم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه روز را با انرژي بيشتر شروع کنيم/ چگونه روز را با انرژي بيشتر شروع کنيم http://www.amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 12:49:52 نکاتي که خوشبختي را از بين مي‌برد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نکاتي که خوشبختي را از بين مي‌برد/ نکاتي که خوشبختي را از بين مي‌برد http://www.amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 12:48:49 هشدار درباره مصرف قرص شب‌امتحاني http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشدار درباره مصرف قرص شب‌امتحاني/ هشدار درباره مصرف قرص شب‌امتحاني http://www.amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 12:41:16 چطور کابوس شبانه را متوقف کنيم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور کابوس شبانه را متوقف کنيم/ چطور کابوس شبانه را متوقف کنيم http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:06:44 بايدها و نبايدهاي زندگي ريشه در کدام بخش روان انسان دارند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بايدها و نبايدهاي زندگي ريشه در کدام بخش روان انسان دارند/ بايدها و نبايدهاي زندگي ريشه در کدام بخش روان انسان دارند http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:05:45 روي مثبت اضطراب و استرس http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/روي مثبت اضطراب و استرس/ روي مثبت اضطراب و استرس http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:15:01 وقتي همه چيز را فراموش مي کني http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/واکاوي اختلال تجزيه اي يا فراموشي هويت/ وقتي همه چيز را فراموش مي کني http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:13:46 تمايل به شيريني خبر از اختلالي رواني مي‌دهد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تمايل به شيريني خبر از اختلالي رواني مي‌دهد / تمايل به شيريني خبر از اختلالي رواني مي‌دهد http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:04:36 چرا بي دليل عصباني مي‌شويم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا بي دليل عصباني مي‌شويم/ چرا بي دليل عصباني مي‌شويم http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 15:58:45 وقتي خواب حمله مي‌کند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/وقتي خواب حمله مي‌کند/ وقتي خواب حمله مي‌کند http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 15:57:56 مرگي از جنس زوال عقل http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مرگي از جنس زوال عقل/ مرگي از جنس زوال عقل http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:18:14 نااميدي جوانان را تهديد مي‌کند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نااميدي جوانان را تهديد مي‌کند/ نااميدي جوانان را تهديد مي‌کند http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:17:30 بي‌صبري شما را مضطرب و عصبي مي کند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بي‌صبري شما را مضطرب و عصبي مي کند/ بي‌صبري شما را مضطرب و عصبي مي کند http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:06:48 چگونه از فکر و خيال شبانه جلوگيري کنيد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه از فکر و خيال شبانه جلوگيري کنيد/ چگونه از فکر و خيال شبانه جلوگيري کنيد http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:05:11 با ترس‌هاي عجيب و ماورايي کودکان چگونه برخورد کنيم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/توصيه به والدين براي مواجهه با ترس کودکان/ با ترس‌هاي عجيب و ماورايي کودکان چگونه برخورد کنيم http://www.amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:24:47 فداکاري بيمارگونه تهديدي عليه مادري http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فداکاري بيمارگونه تهديدي عليه مادري/ فداکاري بيمارگونه تهديدي عليه مادري http://www.amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:24:05 افراد مبتلا به فراموشي در لحظه زنداني مي‌شوند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افراد مبتلا به فراموشي در لحظه زنداني مي‌شوند/ افراد مبتلا به فراموشي در لحظه زنداني مي‌شوند http://www.amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:03:18 پيشنهادهايي براي سلامت جسم و جان ميانسالان http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بازنشستگي پايان راه نيست/ پيشنهادهايي براي سلامت جسم و جان ميانسالان http://www.amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:02:04 راه‌هايي براي مقابله با فروپاشي عصبي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راه‌هايي براي مقابله با فروپاشي عصبي/ راه‌هايي براي مقابله با فروپاشي عصبي http://www.amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:01:26 نگران فراموشي در دوران پيري نباشيد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نگران فراموشي در دوران پيري نباشيد/ نگران فراموشي در دوران پيري نباشيد http://www.amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:45:18 تاثير ترس بر سلامت انسان http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تاثير ترس بر سلامت انسان/ تاثير ترس بر سلامت انسان http://www.amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:42:44 چه چيزهايي مانع هدف گذاري براي زندگي مي‌شوند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چه چيزهايي مانع هدف گذاري براي زندگي مي‌شوند/ چه چيزهايي مانع هدف گذاري براي زندگي مي‌شوند http://www.amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:40:09 راه‌هايي براي کنترل عصبانيت http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/راه‌هايي براي کنترل عصبانيت/ راه‌هايي براي کنترل عصبانيت http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:17:40 چقدر خود را ارزشمند مي دانيد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چقدر خود را ارزشمند مي دانيد/ چقدر خود را ارزشمند مي دانيد http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:15:53 توصيه‌هايي براي خلاصي از افسردگي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/توصيه‌هايي براي خلاصي از افسردگي/ توصيه‌هايي براي خلاصي از افسردگي http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:09:29 خودِ واقعي‌مان باشيم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خودِ واقعي‌مان باشيم/ خودِ واقعي‌مان باشيم http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:08:26 تقويت اعتماد به نفس با چند تغيير کوچک http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تقويت اعتماد به نفس با چند تغيير کوچک/ تقويت اعتماد به نفس با چند تغيير کوچک http://www.amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:22:04 خستگي تصميم چيست و چگونه از آن در امان باشيم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خستگي تصميم چيست و چگونه از آن در امان باشيم/ خستگي تصميم چيست و چگونه از آن در امان باشيم http://www.amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:21:19 هشداري درباره روانشناسان مجازي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/هشداري درباره روانشناسان مجازي/ هشداري درباره روانشناسان مجازي http://www.amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:07:27 استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند/ استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند http://www.amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:06:55 آثار منفي شب کاري بر سلامت انسان http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آثار منفي شب کاري بر سلامت انسان/ آثار منفي شب کاري بر سلامت انسان http://www.amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:06:11 آيا شما هم از ازدواج وحشت داريد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا شما هم از ازدواج وحشت داريد/ آيا شما هم از ازدواج وحشت داريد http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:43:00 مقابله با خود ويرانگري http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مقابله با خود ويرانگري/ مقابله با خود ويرانگري http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:42:04 چگونه زندگي شادتري داشته باشيم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه زندگي شادتري داشته باشيم/ چگونه زندگي شادتري داشته باشيم http://www.amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:23:35 آيا بايد کودکان را در جريان مشکلات اقتصادي قرار داد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/آيا بايد کودکان را در جريان مشکلات اقتصادي قرار داد/ آيا بايد کودکان را در جريان مشکلات اقتصادي قرار داد http://www.amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:22:20 استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند/ استرس با جسم و روح ما چه مي‌کند http://www.amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:21:10 ام اس بيماري ناشناخته اما رو به فزوني http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/ام اس بيماري ناشناخته اما رو به فزوني/ ام اس بيماري ناشناخته اما رو به فزوني http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:28:55 خانه‌ي شما چگونه مي‌تواند مضطرب‌تان کند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/خانه‌ي شما چگونه مي‌تواند مضطرب‌تان کند/ خانه‌ي شما چگونه مي‌تواند مضطرب‌تان کند http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:27:55 گوشت قرمز مفيد يا مضر براي سلامتي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/گوشت قرمز مفيد يا مضر براي سلامتي/ گوشت قرمز مفيد يا مضر براي سلامتي http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:55:51 چطور ترمز استرس را بکشيم‌ http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چطور ترمز استرس را بکشيم‌/ چطور ترمز استرس را بکشيم‌ http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:55:06 فوايد سلامت شگفت انگيز موسيقي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/فوايد سلامت شگفت انگيز موسيقي/ فوايد سلامت شگفت انگيز موسيقي http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:53:23 چگونه بر ترس‌هاي خود غلبه کنيم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چگونه بر ترس‌هاي خود غلبه کنيم/ چگونه بر ترس‌هاي خود غلبه کنيم http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 13:05:13 بلاي خانمان‌سوزي به نام نگراني و استرس http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بلاي خانمان‌سوزي به نام نگراني و استرس/ بلاي خانمان‌سوزي به نام نگراني و استرس http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 13:04:31 تله مديسين چيست http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/تله مديسين چيست/ تله مديسين چيست http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:50:43 چرا از غر زدن لذت مي بريم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/چرا از غر زدن لذت مي بريم/ چرا از غر زدن لذت مي بريم http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:15:46 سندروم سيندرلا؛ بيماري رواني ميان دختران جوان http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/سندروم سيندرلا؛ بيماري رواني ميان دختران جوان/ سندروم سيندرلا؛ بيماري رواني ميان دختران جوان http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:13:28 بگذاريد هر روزتان روايت‌ داشته باشد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/بگذاريد هر روزتان روايت‌ داشته باشد/ بگذاريد هر روزتان روايت‌ داشته باشد http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:12:39 نکته هاي مهم براي تغيير رژيم غذايي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نکته هاي مهم براي تغيير رژيم غذايي/ نکته هاي مهم براي تغيير رژيم غذايي http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 14:51:49 افراد درون‌گرا و برون‌گرا چه ويژگي‌هايي دارند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/افراد درون‌گرا و برون‌گرا چه ويژگي‌هايي دارند/ افراد درون‌گرا و برون‌گرا چه ويژگي‌هايي دارند http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 14:51:10 نشانه‌هاي هشدار دهنده تاثير منفي تنهايي بر سلامت http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/نشانه‌هاي هشدار دهنده تاثير منفي تنهايي بر سلامت/ نشانه‌هاي هشدار دهنده تاثير منفي تنهايي بر سلامت http://www.amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:09:24 مهارت هايي که براي داشتن زندگي موفق بايد ياد بگيريم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مهارت هايي که براي داشتن زندگي موفق بايد ياد بگيريم/ مهارت هايي که براي داشتن زندگي موفق بايد ياد بگيريم http://www.amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:08:33 باورهاي اشتباه درباره سيستم ايمني بدن انسان http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/باورهاي اشتباه درباره سيستم ايمني بدن انسان/ باورهاي اشتباه درباره سيستم ايمني بدن انسان http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:33:32 علامت هاي خاموشي که تبديل به دردسرهاي جدي مي شوند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/علامت هاي خاموشي که تبديل به دردسرهاي جدي مي شوند/ علامت هاي خاموشي که تبديل به دردسرهاي جدي مي شوند http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:32:48 کوچک‌ شدن سفره‌ها مساوي افزايش اختلالات رواني در جامعه http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/کوچک‌ شدن سفره‌ها مساوي افزايش اختلالات رواني در جامعه/ کوچک‌ شدن سفره‌ها مساوي افزايش اختلالات رواني در جامعه http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:32:18 مزاج‌ها در شخصيت افراد تاثير دارند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/تندرستی/مزاج‌ها در شخصيت افراد تاثير دارند/ مزاج‌ها در شخصيت افراد تاثير دارند http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:36:53 اقتصادی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اقتصادی http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:01:31 شهرک‌های صنعتی در زمینه تولید الگوی سرزمین اصلی باشد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/شهرک‌های صنعتی در زمینه تولید الگوی سرزمین اصلی باشد/ شهرک‌های صنعتی در زمینه تولید الگوی سرزمین اصلی باشد http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 Oct 2019 15:41:58 صادرات ۶۰۰ هزار تن کالا از گمرکات آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات ۶۰۰ هزار تن کالا از گمرکات آذربایجان غربی/ صادرات ۶۰۰ هزار تن کالا از گمرکات آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 Oct 2019 15:26:11 رونق بازرگانی در مرزها موجب امنیت کشور می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رونق بازرگانی در مرزها موجب امنیت کشور می‌شود/ رونق بازرگانی در مرزها موجب امنیت کشور می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2019 15:37:28 بیکاری در آذربایجان‌غربی به زیر ۹ درصد رسید http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیکاری در آذربایجان‌غربی به زیر ۹ درصد رسید/ بیکاری در آذربایجان‌غربی به زیر ۹ درصد رسید http://www.amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2019 15:33:37 ۳ کنسرسیوم صادراتی در آذربایجان‌غربی فعال است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کنسرسیوم صادراتی در آذربایجان‌غربی/ ۳ کنسرسیوم صادراتی در آذربایجان‌غربی فعال است http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 14:05:26 آيا اقتصاد ايران در حال خروج از بحران است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آيا اقتصاد ايران در حال خروج از بحران است / آيا اقتصاد ايران در حال خروج از بحران است http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 14:03:51 تداوم فعاليت چراغ خاموش دلالان در بازار مسکن http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تداوم فعاليت چراغ خاموش دلالان در بازار مسکن/ تداوم فعاليت چراغ خاموش دلالان در بازار مسکن http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:51:28 سیب صنعتی در آذربایجان غربی ۶۰۰ تومان خریداری می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سیب صنعتی در آذربایجان غربی ۶۰۰ تومان خریداری می شود/ سیب صنعتی در آذربایجان غربی ۶۰۰ تومان خریداری می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 06 Oct 2019 14:30:13 تحقق ۸۴ درصدی درآمد مالیاتی طی نیمه نخست سال در آذربایجان‌غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تحقق ۸۴ درصدی درآمد مالیاتی طی نیمه نخست سال در آذربایجان‌غربی/ تحقق ۸۴ درصدی درآمد مالیاتی طی نیمه نخست سال در آذربایجان‌غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2019 12:49:01 اختصاص بیش از 12 هکتار از اراضی آذربایجان غربی به کشت سبزی و صیفی جات http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اختصاص بیش از 12 هکتار از اراضی آذربایجان غربی به کشت سبزی و صیفی جات/ اختصاص بیش از 12 هکتار از اراضی آذربایجان غربی به کشت سبزی و صیفی جات http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 15:08:23 پس از 40 سال هنوز الگوي کشت مشخصي نداريم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پس از 40 سال هنوز الگوي کشت مشخصي نداريم/ پس از 40 سال هنوز الگوي کشت مشخصي نداريم http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:43:11 ۱۰۰ درصد جرایم مالیاتی صاحبان املاک با پرداخت بدهی‌ها بخشوده می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ پرداخت بدهی‌ها/ ۱۰۰ درصد جرایم مالیاتی صاحبان املاک با پرداخت بدهی‌ها بخشوده می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Sep 2019 13:31:44 حاشیه شهرهای آذربایجان غربی بی رویه بزرگ شده اند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حاشیه شهرهای آذربایجان غربی بی رویه بزرگ شده اند/ حاشیه شهرهای آذربایجان غربی بی رویه بزرگ شده اند http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2019 11:01:08 آذربایجان‌غربی رتبه نخست پرداخت تسهیلات رونق تولید را کسب کرد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/آذربایجان‌غربی رتبه نخست پرداخت تسهیلات رونق تولید را کسب کرد/ آذربایجان‌غربی رتبه نخست پرداخت تسهیلات رونق تولید را کسب کرد http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2019 12:57:21 توسعه صنايع تبديلي موجب جلوگيري از خام‌فروشي مي‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/توسعه صنايع تبديلي موجب جلوگيري از خام‌فروشي مي‌شود/ توسعه صنايع تبديلي موجب جلوگيري از خام‌فروشي مي‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:53:20 برنامه دولت توجه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/برنامه دولت توجه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور است/ برنامه دولت توجه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور است http://www.amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2019 15:05:00 کشف یک میلیارد و 738 میلیون ریال ارز قاچاق توسط مرزبانان هنگ ماکو http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشف یک میلیارد و 738 میلیون ریال ارز قاچاق توسط مرزبانان هنگ ماکو/ کشف یک میلیارد و 738 میلیون ریال ارز قاچاق توسط مرزبانان هنگ ماکو http://www.amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2019 12:03:34 جریمه ۲ میلیارد ریالی برداشت‌کنندگان غیرمجاز شن و ماسه در آذربایجان‌غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/جریمه ۲ میلیارد ریالی برداشت‌کنندگان غیرمجاز شن و ماسه در آذربایجان‌غربی/ جریمه ۲ میلیارد ریالی برداشت‌کنندگان غیرمجاز شن و ماسه در آذربایجان‌غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 12 Sep 2019 11:54:31 بارش تگرگ ۲۰۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی خسارت زد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بارش تگرگ ۲۰۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی خسارت زد/ بارش تگرگ ۲۰۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی خسارت زد http://www.amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2019 12:56:54 قاچاقچی دلار در آذربایجان‌غربی بیش از 2 میلیارد ریال جریمه شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قاچاقچی دلار در آذربایجان‌غربی بیش از 2 میلیارد ریال جریمه شد/ قاچاقچی دلار در آذربایجان‌غربی بیش از 2 میلیارد ریال جریمه شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Sep 2019 12:31:25 افزایش حق کمیسیون مشاوران املاک باعث آشفتگی در بازار می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/افزایش حق کمیسیون مشاوران املاک باعث آشفتگی در بازار می‌شود/ افزایش حق کمیسیون مشاوران املاک باعث آشفتگی در بازار می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2019 11:48:47 بیش از 2 میلیون نفر در آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه سلامت هستند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از 2 میلیون نفر در آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه سلامت هستند/ بیش از 2 میلیون نفر در آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه سلامت هستند http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Sep 2019 13:39:43 استفاده از پهپاد ها در بخش کشاورزی آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/استفاده از پهپاد ها در بخش کشاورزی آذربایجان غربی/ استفاده از پهپاد ها در بخش کشاورزی آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 13:23:58 سالانه 30 ميليارد تومان هزينه تأمين امنيت غذايي آذربايجان غربي است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سالانه 30 ميليارد تومان هزينه تأمين امنيت غذايي آذربايجان غربي است/ سالانه 30 ميليارد تومان هزينه تأمين امنيت غذايي آذربايجان غربي است http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:57:03 توسعه فعاليت اقتصادي آذربايجان غربي در گرو بهره گيري از ظرفيت مرزهاست http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/توسعه فعاليت اقتصادي آذربايجان غربي در گرو بهره گيري از ظرفيت مرزهاست/ توسعه فعاليت اقتصادي آذربايجان غربي در گرو بهره گيري از ظرفيت مرزهاست http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:43:21 رشد ۳۷ درصدی درآمدهای مالیاتی آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رشد ۳۷ درصدی درآمدهای مالیاتی آذربایجان غربی/ رشد ۳۷ درصدی درآمدهای مالیاتی آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:04:40 اولویت دامپزشکی کشور حمایت از تولید کننده است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اولویت دامپزشکی کشور حمایت از تولید کننده است/ اولویت دامپزشکی کشور حمایت از تولید کننده است http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2019 12:41:57 اجرای طرح هادی از اقدامات موثر برای توسعه روستایی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/اجرای طرح هادی از اقدامات موثر برای توسعه روستایی/ اجرای طرح هادی از اقدامات موثر برای توسعه روستایی http://www.amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2019 12:58:09 بخش معدن در آذربايجان‌غربي مغفول مانده‌ است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بخش معدن در آذربايجان‌غربي مغفول مانده‌ است/ بخش معدن در آذربايجان‌غربي مغفول مانده‌ است http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 15:01:07 ساماندهي معابر کولبري براي بهبود معيشت مرزنشينان ضروري است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ساماندهي معابر کولبري براي بهبود معيشت مرزنشينان ضروري است/ ساماندهي معابر کولبري براي بهبود معيشت مرزنشينان ضروري است http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:59:32 جزئيات مدل جديد اندازه گيري خط فقر در ايران http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/جزئيات مدل جديد اندازه گيري خط فقر در ايران/ جزئيات مدل جديد اندازه گيري خط فقر در ايران http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:58:58 پل هاشم آباد ارومیه هفته دولت آماده بهره برداری می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پل هاشم آباد ارومیه هفته دولت آماده بهره برداری می شود/ پل هاشم آباد ارومیه هفته دولت آماده بهره برداری می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2019 12:18:41 بانک‌ها اهتمام بیشتری برای حمایت از واحدهای تولیدی داشته‌باشند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بانک‌ها اهتمام بیشتری برای حمایت از واحدهای تولیدی داشته‌باشند/ بانک‌ها اهتمام بیشتری برای حمایت از واحدهای تولیدی داشته‌باشند http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2019 11:21:48 ۱۷۸میلیارد تومان از اعتبارات اسناد خزانه آذربایجان غربی جذب شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اعتبارات اسناد خزانه آذربایجان غربی / ۱۷۸میلیارد تومان از اعتبارات اسناد خزانه آذربایجان غربی جذب شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:38:14 شهرک‌ها و نواحی صنعتی آذربایجان‌غربی سنددار می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/شهرک‌ها و نواحی صنعتی آذربایجان‌غربی سنددار می‌شود/ شهرک‌ها و نواحی صنعتی آذربایجان‌غربی سنددار می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 18 Aug 2019 10:39:54 25 هکتار از اراضی و مراتع تکاب در آتش بی احتیاطی سوخت http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ اراضی و مراتع تکاب در آتش بی احتیاطی سوخت/ 25 هکتار از اراضی و مراتع تکاب در آتش بی احتیاطی سوخت http://www.amanatazarbaijan.com/ 14 Aug 2019 12:26:08 پیشنهاد ثبت ۲ اثر طبیعی آذربایجان غربی در فهرست آثار ملی کشور http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/معاون میراث فرهنگی آذربایجان غربی خبرداد/ پیشنهاد ثبت ۲ اثر طبیعی آذربایجان غربی در فهرست آثار ملی کشور http://www.amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2019 11:20:29 خدمات خرده‌بانکداری در ۳۲۰ دفتر ICT روستایی ارائه می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خدمات خرده‌بانکداری در ۳۲۰ دفتر ICT روستایی ارائه می‌شود/ خدمات خرده‌بانکداری در ۳۲۰ دفتر ICT روستایی ارائه می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Aug 2019 13:35:09 رشد 73 درصدی اعطای تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رشد 73 درصدی اعطای تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان آذربایجان غربی/ رشد 73 درصدی اعطای تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2019 12:58:54 سرمايه‌گذاري‌ها به سمت توسعه و زيرساخت‌ها سوق پيدا کنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشاور مجمع کلانشهرهاي کشوردر اروميه/ سرمايه‌گذاري‌ها به سمت توسعه و زيرساخت‌ها سوق پيدا کنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:42:50 مسئولاني که تنها تاييد و تکذيب مي‌کنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/چرا کسي به فکر گراني دوره‌اي مرغ نبود؟/ مسئولاني که تنها تاييد و تکذيب مي‌کنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:41:41 توزيع نامناسب منابع آذربايجان‌غربي را رنج مي‌دهد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/توزيع نامناسب منابع آذربايجان‌غربي را رنج مي‌دهد/ توزيع نامناسب منابع آذربايجان‌غربي را رنج مي‌دهد http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:41:11 حذف صفر از پول ملی تاثیری در متغیرهای کلان اقتصادی ندارد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حذف صفر از پول ملی تاثیری در متغیرهای کلان اقتصادی ندارد/ حذف صفر از پول ملی تاثیری در متغیرهای کلان اقتصادی ندارد http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2019 12:49:41 حدود ۴ درصد پروانه‌های ساختمانی صادره در کشور مربوط به آذربایجان‌غربی است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/حدود ۴ درصد پروانه‌های ساختمانی صادره در کشور مربوط به آذربایجان‌غربی است/ حدود ۴ درصد پروانه‌های ساختمانی صادره در کشور مربوط به آذربایجان‌غربی است http://www.amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2019 11:10:47 سرمایه‌گذاری‌ها به سمت توسعه و زیرساخت‌ها سوق پیدا کنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سرمایه‌گذاری‌ها به سمت توسعه و زیرساخت‌ها سوق پیدا کنند/ سرمایه‌گذاری‌ها به سمت توسعه و زیرساخت‌ها سوق پیدا کنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2019 12:35:31 مشکل کمبود مرغ در ارومیه مرتفع می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشکل کمبود مرغ در ارومیه مرتفع می شود/ مشکل کمبود مرغ در ارومیه مرتفع می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:37:20 يارانه را شاباش وار توزيع نکنيد! http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/يارانه را شاباش وار توزيع نکنيد/ يارانه را شاباش وار توزيع نکنيد! http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:06:56 فاسد شدن 40 هزار تن سيب در سردخانه هاي استان http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/فاسد شدن 40 هزار تن سيب در سردخانه هاي استان/ فاسد شدن 40 هزار تن سيب در سردخانه هاي استان http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:03:53 تردد بیش از ۹۸ هزار دستگاه کامیون از مرز بازرگان http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تردد بیش از ۹۸ هزار دستگاه کامیون از مرز بازرگان/ تردد بیش از ۹۸ هزار دستگاه کامیون از مرز بازرگان http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Jul 2019 11:48:55 تدوین سند آمایش آذربایجان غربی در مراحل نهایی خود قرار دارد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تدوین سند آمایش آذربایجان غربی در مراحل نهایی خود قرار دارد/ تدوین سند آمایش آذربایجان غربی در مراحل نهایی خود قرار دارد http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2019 12:21:17 تحقق ارومیه2020 نیازمند تامین اعتبار و مشارکت اجتماعی است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تحقق-ارومیه2020-نیازمند-تامین-اعتبار-و-مشارکت-اجتماعی-است/ تحقق ارومیه2020 نیازمند تامین اعتبار و مشارکت اجتماعی است http://www.amanatazarbaijan.com/ 21 Jul 2019 12:20:36 امسال 12000 واحد مسکن روستایی آذربایجان غربی مقاوم سازی می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال 12000 واحد مسکن روستایی آذربایجان غربی مقاوم سازی می شود/ امسال 12000 واحد مسکن روستایی آذربایجان غربی مقاوم سازی می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2019 12:32:24 واردات گوشت به کشور ۲ برابر شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واردات گوشت به کشور ۲ برابر شد/ واردات گوشت به کشور ۲ برابر شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 20 Jul 2019 12:22:07 بیش از ۱۰۷ میلیارد ریال زکات در آذربایجان‌غربی جمع‌آوری شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیش از ۱۰۷ میلیارد ریال زکات در آذربایجان‌غربی جمع‌آوری شد/ بیش از ۱۰۷ میلیارد ریال زکات در آذربایجان‌غربی جمع‌آوری شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2019 11:10:33 واگذاري سهام دولتي؛ راه درست خصوصي‌سازي چيست؟ http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/واگذاري سهام دولتي؛ راه درست خصوصي‌سازي چيست / واگذاري سهام دولتي؛ راه درست خصوصي‌سازي چيست؟ http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:53:58 تبادلات کالایی و ترانزیتی در گمرکات ایران افزایش یافته است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تبادلات کالایی و ترانزیتی در گمرکات ایران افزایش یافته است/ تبادلات کالایی و ترانزیتی در گمرکات ایران افزایش یافته است http://www.amanatazarbaijan.com/ 09 Jul 2019 14:25:18 امسال ۶۰۰ هزارتن گندم از زارعان آذربایجان غربی خریداری می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال ۶۰۰ هزارتن گندم از زارعان آذربایجان غربی خریداری می شود/ امسال ۶۰۰ هزارتن گندم از زارعان آذربایجان غربی خریداری می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:37:54 45 درصد آذربايجان غربي درگير خشکسالي است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ آذربايجان غربي درگير خشکسالي/ 45 درصد آذربايجان غربي درگير خشکسالي است http://www.amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 14:59:06 طرح بوم شهر اروميه در حال اجرا است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/طرح بوم شهر اروميه در حال اجرا است/ طرح بوم شهر اروميه در حال اجرا است http://www.amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 14:57:12 سرمايه گذاري 59 هزار ميليارد ريالي ايجاد تاسيسات گردشگري در آذربايجان غربي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سرمايه گذاري 59 هزار ميليارد ريالي ايجاد تاسيسات گردشگري در آذربايجان غربي/ سرمايه گذاري 59 هزار ميليارد ريالي ايجاد تاسيسات گردشگري در آذربايجان غربي http://www.amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 14:56:19 سرمايه‌گذاران شهرک‌هاي صنعتي خصوصي در آذربايجان‌غربي حمايت مي شوند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سرمايه‌گذاران شهرک‌هاي صنعتي خصوصي در آذربايجان‌غربي حمايت مي شوند/ سرمايه‌گذاران شهرک‌هاي صنعتي خصوصي در آذربايجان‌غربي حمايت مي شوند http://www.amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 14:55:27 صادرات 5000 میلیارد ریالی تولیدات عشایر آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات 5000 میلیارد ریالی تولیدات عشایر آذربایجان غربی / صادرات 5000 میلیارد ریالی تولیدات عشایر آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2019 13:59:55 مناسبات تجاری خوی و وان ترکیه افزایش می یابد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مناسبات تجاری خوی و وان ترکیه افزایش می یابد/ مناسبات تجاری خوی و وان ترکیه افزایش می یابد http://www.amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2019 12:41:16 بازارچه مرزی "ساری سو" مجدداً بازگشایی می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بازارچه مرزی ساری سو مجدداً بازگشایی می شود/ بازارچه مرزی "ساری سو" مجدداً بازگشایی می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 06 Jul 2019 12:38:47 تدابیر لازم برای معرفی ظرفیت اقتصادی آذربایجان غربی اندیشیده شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تدابیر لازم برای معرفی ظرفیت اقتصادی آذربایجان غربی اندیشیده شود/ تدابیر لازم برای معرفی ظرفیت اقتصادی آذربایجان غربی اندیشیده شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2019 11:26:50 مراکز جمع آوری سیب زیردرختی در آذربایجان غربی ساماندهی شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مراکز جمع آوری سیب زیردرختی در آذربایجان غربی ساماندهی شود/ مراکز جمع آوری سیب زیردرختی در آذربایجان غربی ساماندهی شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 15:14:18 پیش بینی برداشت 700 هزار تن گندم از مزارع آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیش بینی برداشت 700 هزار تن گندم از مزارع آذربایجان غربی/ پیش بینی برداشت 700 هزار تن گندم از مزارع آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Jun 2019 13:50:48 ادارات آذربایجان غربی یک هفته برای جذب یارانه سود وام مهلت دارند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ادارات آذربایجان غربی یک هفته برای جذب یارانه سود وام مهلت دارند/ ادارات آذربایجان غربی یک هفته برای جذب یارانه سود وام مهلت دارند http://www.amanatazarbaijan.com/ 27 Jun 2019 11:22:57 رشد 40 درصدی بازدید از تپه باستانی حسنلو طی سالجاری http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رشد 40 درصدی بازدید از تپه باستانی حسنلو طی سالجاری/ رشد 40 درصدی بازدید از تپه باستانی حسنلو طی سالجاری http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Jun 2019 12:20:46 ممنوعيت صادرات، سيب کاران آذربايجان غربي را متضرر کرد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سيب-کاران-آذربايجان-غربي/ ممنوعيت صادرات، سيب کاران آذربايجان غربي را متضرر کرد http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:16:44 منشا توليد و درآمد در روستاهاي آذربايجان غربي فراهم شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/منشا-توليد-و-درآمد-در-روستاهاي-آذربايجان-غربي-فراهم-شود/ منشا توليد و درآمد در روستاهاي آذربايجان غربي فراهم شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:16:10 ۳۵۵ میلیارد ریال از بدهی بیمه سلامت آذربایجان غربی پرداخت شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بدهی بیمه سلامت / ۳۵۵ میلیارد ریال از بدهی بیمه سلامت آذربایجان غربی پرداخت شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Jun 2019 12:42:54 طرح بوستان معرفت در ۲۳۰مرکز آذربایجان غربی اجرا می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/طرح بوستان معرفت در ۲۳۰مرکز آذربایجان غربی اجرا می شود/ طرح بوستان معرفت در ۲۳۰مرکز آذربایجان غربی اجرا می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Jun 2019 12:39:56 قاچاق دام در مرزهای ماکو گزارش نشده است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قاچاق دام در مرزهای ماکو گزارش نشده است/ قاچاق دام در مرزهای ماکو گزارش نشده است http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2019 12:17:05 محور پرحادثه ارومیه‌ به اشنویه تعریض و بهسازی می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/محور پرحادثه ارومیه‌ به اشنویه تعریض و بهسازی می‌شود/ محور پرحادثه ارومیه‌ به اشنویه تعریض و بهسازی می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Jun 2019 12:15:05 خرد شدن اراضی کشاورزی میاندوآب اقتصادی نیست http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/خرد شدن اراضی کشاورزی میاندوآب اقتصادی نیست/ خرد شدن اراضی کشاورزی میاندوآب اقتصادی نیست http://www.amanatazarbaijan.com/ 18 Jun 2019 11:19:59 مبارزه با آفت ملخ در بیش از 1900 هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مبارزه با آفت ملخ در بیش از 1900 هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی/ مبارزه با آفت ملخ در بیش از 1900 هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Jun 2019 12:28:51 پیش بینی برداشت 600 هزار تن گندم در آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/پیش بینی برداشت 600 هزار تن گندم در آذربایجان غربی/ پیش بینی برداشت 600 هزار تن گندم در آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 11 Jun 2019 12:27:28 نمایشگاه محصولات تولیدی واحد های صنعتی ایران فردا در اربیل عراق گشایش می یابد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/نمایشگاه محصولات تولیدی واحد های صنعتی ایران فردا در اربیل عراق گشایش می یابد / نمایشگاه محصولات تولیدی واحد های صنعتی ایران فردا در اربیل عراق گشایش می یابد http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 12:10:29 رفع مشکلات عشایر در دستور کار مسئولان قرار گیرد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/رفع مشکلات عشایر در دستور کار مسئولان قرار گیرد/ رفع مشکلات عشایر در دستور کار مسئولان قرار گیرد http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Jun 2019 11:25:48 ثبت جهانی فرش تکاب مراحل پایانی را طی می کند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ثبت جهانی فرش تکاب مراحل پایانی را طی می کند / ثبت جهانی فرش تکاب مراحل پایانی را طی می کند http://www.amanatazarbaijan.com/ 01 Jun 2019 14:41:00 شاخص کل بازار بورس آذربایجان غربی افزایش یافت http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/شاخص کل بازار بورس آذربایجان غربی افزایش یافت/ شاخص کل بازار بورس آذربایجان غربی افزایش یافت http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 May 2019 13:15:13 سالانه بیش از ۳ میلیون مسافر از پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی تردد می کنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سالانه بیش از ۳ میلیون مسافر از پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی تردد می کنند/ سالانه بیش از ۳ میلیون مسافر از پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی تردد می کنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 May 2019 11:33:07 صادرات بیش از 16 میلیون تن مواد معدنی خام از معادن آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صادرات بیش از 16 میلیون تن مواد معدنی خام از معادن آذربایجان غربی / صادرات بیش از 16 میلیون تن مواد معدنی خام از معادن آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 25 May 2019 13:59:45 51 نوع ماده معدنی در آذربایجان غربی شناسایی شده است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/ماده معدنی در آذربایجان غربی/ 51 نوع ماده معدنی در آذربایجان غربی شناسایی شده است http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 May 2019 11:56:15 سالن مسافری و محوطه سازی پایانه مرزی سرو نیمه نخست سال جاری به بهره برداری می رسد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سالن مسافری و محوطه سازی پایانه مرزی سرو نیمه نخست سال جاری به بهره برداری می رسد/ سالن مسافری و محوطه سازی پایانه مرزی سرو نیمه نخست سال جاری به بهره برداری می رسد http://www.amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:20:34 مشاغل حوزه کشاورزی عضو صندوق بیمه ای می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مشاغل حوزه کشاورزی عضو صندوق بیمه ای می شود/ مشاغل حوزه کشاورزی عضو صندوق بیمه ای می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 May 2019 10:43:12 صنعت قالیبافی برای 72000 نفر در آذربایجان غربی اشتغال پایدار ایجاد کرده است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/صنعت قالیبافی برای 72000 نفر در آذربایجان غربی اشتغال پایدار ایجاد کرده است/ صنعت قالیبافی برای 72000 نفر در آذربایجان غربی اشتغال پایدار ایجاد کرده است http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 May 2019 10:26:08 بیماری تب برفکی کنترل شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/بیماری تب برفکی کنترل شد/ بیماری تب برفکی کنترل شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 18 May 2019 12:57:15 همکاری سپاه و کمیته امداد آذربایجان غربی ۵۰۰ مددجو را صاحبخانه می‌کند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/همکاری سپاه و کمیته امداد آذربایجان غربی ۵۰۰ مددجو را صاحبخانه می‌کند/ همکاری سپاه و کمیته امداد آذربایجان غربی ۵۰۰ مددجو را صاحبخانه می‌کند http://www.amanatazarbaijan.com/ 14 May 2019 11:12:30 مطب کلیه پزشکان آذربایجان غربی به دستگاه کارتخوان تجهیز می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/مطب کلیه پزشکان آذربایجان غربی به دستگاه کارتخوان تجهیز می شود/ مطب کلیه پزشکان آذربایجان غربی به دستگاه کارتخوان تجهیز می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:15:09 توليد گندم امسال بيش از نياز مصرف داخلي ايران است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/توليد گندم امسال بيش از نياز مصرف داخلي ايران است/ توليد گندم امسال بيش از نياز مصرف داخلي ايران است http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 14:19:50 ۴۱۱ میلیارد تومان به کشاورزان خسارت‌دیده پرداخت شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/کشاورزان خسارت‌دیده / ۴۱۱ میلیارد تومان به کشاورزان خسارت‌دیده پرداخت شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 11 May 2019 13:27:51 برق مازاد آذربايجان غربي به سه کشور همسايه صادر مي‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/برق مازاد آذربايجان غربي به سه کشور همسايه صادر مي‌شود/ برق مازاد آذربايجان غربي به سه کشور همسايه صادر مي‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:39:32 وضعيت معيشت مردم تاب افزايش قيمت ها را ندارد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/وضعيت معيشت مردم تاب افزايش قيمت ها را ندارد/ وضعيت معيشت مردم تاب افزايش قيمت ها را ندارد http://www.amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:17:10 قیمت زولبیا و بامیه در آذربایجان غربی اعلام شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/قیمت زولبیا و بامیه در آذربایجان غربی اعلام شد/ قیمت زولبیا و بامیه در آذربایجان غربی اعلام شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 May 2019 12:11:29 امسال ۱۱۲ میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی صادر شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/امسال ۱۱۲ میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی صادر شد/ امسال ۱۱۲ میلیون دلار کالا از آذربایجان غربی صادر شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 May 2019 11:26:26 تولید 67 هزار تن فرآورده دامی توسط عشایر آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تولید 67 هزار تن فرآورده دامی توسط عشایر آذربایجان غربی/ تولید 67 هزار تن فرآورده دامی توسط عشایر آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 01 May 2019 13:20:06 سیل به 250 هزار هکتار مزرعه در کشور خسارت زد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/سیل به 250 هزار هکتار مزرعه در کشور خسارت زد/ سیل به 250 هزار هکتار مزرعه در کشور خسارت زد http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2019 11:58:49 هرگونه افزایش قیمت مرغ درماه رمضان غیر قانونی است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/هرگونه افزایش قیمت مرغ درماه رمضان غیر قانونی است/ هرگونه افزایش قیمت مرغ درماه رمضان غیر قانونی است http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Apr 2019 11:54:39 تعداد مجوزهای بهره‌برداری از معادن آذربایجان غربی از ۴۰۰ پروانه گذشت http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اقتصادی/تعداد مجوزهای بهره‌برداری از معادن آذربایجان غربی از ۴۰۰ پروانه گذشت/ تعداد مجوزهای بهره‌برداری از معادن آذربایجان غربی از ۴۰۰ پروانه گذشت http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Apr 2019 13:54:18 فرهنگی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ فرهنگی http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:45 راز تلاش نفوذي‌ها براي حذف نام شهيدان http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/راز تلاش نفوذي‌ها براي حذف نام شهيدان/ راز تلاش نفوذي‌ها براي حذف نام شهيدان http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:57:17 رستگاري در مه غيرت الهي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رستگاري در مه غيرت الهي/ رستگاري در مه غيرت الهي http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:56:32 دو روي سکه بازي هاي رايانه اي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دو روي سکه بازي هاي رايانه اي/ دو روي سکه بازي هاي رايانه اي http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:55:44 بحراني به مثابه گرداب در مطبوعات http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بحراني به مثابه گرداب در مطبوعات/ بحراني به مثابه گرداب در مطبوعات http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:55:02 بازخوانی تاریخ دفاع مقدس برای نسل جدید ضرورت امروز کشور است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/بازخوانی تاریخ دفاع مقدس برای نسل جدید ضرورت امروز کشور است/ بازخوانی تاریخ دفاع مقدس برای نسل جدید ضرورت امروز کشور است http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Sep 2019 11:12:19 روايتي از رقابتي عجيب بين دانش‌آموزان http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روايتي از رقابتي عجيب بين دانش‌آموزان/ روايتي از رقابتي عجيب بين دانش‌آموزان http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:35:45 598 هزار دانش‌آموز راهي مدارس آذربايجان‌غربي مي‌شوند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ دانش‌آموز راهي مدارس آذربايجان‌غربي/ 598 هزار دانش‌آموز راهي مدارس آذربايجان‌غربي مي‌شوند http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:34:56 آذربايجان، بخش مهمي از هويت تاريخي کشور است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آذربايجان، بخش مهمي از هويت تاريخي کشور است/ آذربايجان، بخش مهمي از هويت تاريخي کشور است http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:34:29 تئاتر خياباني با قدمتي به بلنداي تاريخ نمايش http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تئاتر خياباني با قدمتي به بلنداي تاريخ نمايش/ تئاتر خياباني با قدمتي به بلنداي تاريخ نمايش http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:59:35 صنعتي که فرهنگش »بي‌معنايي« را قبول دارد! http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صنعتي که فرهنگش بي‌معنايي را قبول دارد/ صنعتي که فرهنگش »بي‌معنايي« را قبول دارد! http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:58:26 پیشرفت ۶۰ درصدی عملیات مرمت راسته پنیرفروشان بازار تاریخی ارومیه http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پیشرفت ۶۰ درصدی عملیات مرمت راسته پنیرفروشان بازار تاریخی ارومیه / پیشرفت ۶۰ درصدی عملیات مرمت راسته پنیرفروشان بازار تاریخی ارومیه http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 11:44:21 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی زمینه شکوفایی همه هنرها رافراهم کند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی زمینه شکوفایی همه هنرها رافراهم کند / وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی زمینه شکوفایی همه هنرها رافراهم کند http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Aug 2019 12:38:06 انحصارگرايي در رسانه ملي و_فرصت‌هايي که مي‌سوزند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/انحصارگرايي در رسانه ملي و فرصت‌هايي که مي‌سوزند/ انحصارگرايي در رسانه ملي و_فرصت‌هايي که مي‌سوزند http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:52:44 سرگرداني تاريخي نتيجه يکسان‌سازي فرهنگي! http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سرگرداني تاريخي نتيجه يکسان‌سازي فرهنگي/ سرگرداني تاريخي نتيجه يکسان‌سازي فرهنگي! http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:34:27 مشاهیر ایران نباید توسط دیگر کشورها مصادره شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مشاهیر ایران نباید توسط دیگر کشورها مصادره شود/ مشاهیر ایران نباید توسط دیگر کشورها مصادره شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2019 14:05:46 جامعه ما به لحاظ فرهنگي بيمار است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جامعه ما به لحاظ فرهنگي بيمار است / جامعه ما به لحاظ فرهنگي بيمار است http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:19:40 موازي کاري حوزه فرهنگ و هنر بايد مرتفع شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/موازي کاري حوزه فرهنگ و هنر بايد مرتفع شود / موازي کاري حوزه فرهنگ و هنر بايد مرتفع شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:19:07 تصور مجازي تا تاخر فرهنگي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تصور مجازي تا تاخر فرهنگي/ تصور مجازي تا تاخر فرهنگي http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:18:22 کنسرت خوانندگان زن به علت نداشتن مجوز در ارومیه لغو شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کنسرت خوانندگان زن به علت نداشتن مجوز در ارومیه لغو شد/ کنسرت خوانندگان زن به علت نداشتن مجوز در ارومیه لغو شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2019 11:31:03 روانِ رنجور فرهنگ ديگر پاسخگوي جامعه نيست http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روانِ رنجور فرهنگ ديگر پاسخگوي جامعه نيست/ روانِ رنجور فرهنگ ديگر پاسخگوي جامعه نيست http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:59:13 روزي به نام قلم، اما نه براي همه اهل قلم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/روزي به نام قلم، اما نه براي همه اهل قلم/ روزي به نام قلم، اما نه براي همه اهل قلم http://www.amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:01:08 فرهنگ عمومي در جامعه‌اي که قرار بود اميد بذر هويتش باشد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ عمومي در جامعه‌اي که قرار بود اميد بذر هويتش باشد/ فرهنگ عمومي در جامعه‌اي که قرار بود اميد بذر هويتش باشد http://www.amanatazarbaijan.com/ 08 Jul 2019 15:00:31 پویش فصل گرم کتاب در آذربایجان غربی برگزار می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پویش فصل گرم کتاب در آذربایجان غربی برگزار می شود / پویش فصل گرم کتاب در آذربایجان غربی برگزار می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Jul 2019 12:59:14 سواد رسانه اي سپر دفاعي در دنياي پرهياهوي مجازي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سواد رسانه اي سپر دفاعي در دنياي پرهياهوي مجازي / سواد رسانه اي سپر دفاعي در دنياي پرهياهوي مجازي http://www.amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:37:59 عدم حمايت ها فيلم‌سازي آذربايجان غربي را به حاشيه رانده است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عدم حمايت ها فيلم‌سازي آذربايجان غربي را به حاشيه رانده است/ عدم حمايت ها فيلم‌سازي آذربايجان غربي را به حاشيه رانده است http://www.amanatazarbaijan.com/ 01 Jul 2019 14:36:56 باید رسانه‌ای در تراز انقلاب اسلامی ایجاد کنیم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/باید رسانه‌ای در تراز انقلاب اسلامی ایجاد کنیم/ باید رسانه‌ای در تراز انقلاب اسلامی ایجاد کنیم http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 13:20:08 تداوم التهاب بازار کاغذ تحرير http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تداوم التهاب بازار کاغذ تحرير/ تداوم التهاب بازار کاغذ تحرير http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:28:45 رياکاري ديني پديده شايع رسانه ملي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ رياکاري ديني پديده شايع رسانه ملي/ رياکاري ديني پديده شايع رسانه ملي http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Jun 2019 12:28:05 تلويزيون و سريال‌هايي که به خشم جامعه دامن مي‌زنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تلويزيون و سريال‌هايي که به خشم جامعه دامن مي‌زنند/ تلويزيون و سريال‌هايي که به خشم جامعه دامن مي‌زنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:02:12 پوشش ظاهري در جامعه‌اي با تقابل فرهنگ‌هاي سازماني و توده‌اي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/پوشش ظاهري در جامعه‌اي با تقابل فرهنگ‌هاي سازماني و توده‌اي/ پوشش ظاهري در جامعه‌اي با تقابل فرهنگ‌هاي سازماني و توده‌اي http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Jun 2019 13:01:16 ناشرنماهايي که پخته‌خوار هستند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ناشرنماهايي که پخته‌خوار هستند/ ناشرنماهايي که پخته‌خوار هستند http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Jun 2019 14:25:18 تولید آثار فاخر فرهنگی، سیاست رسانه ملی در استانها است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تولید آثار فاخر فرهنگی، سیاست رسانه ملی در استانها است/ تولید آثار فاخر فرهنگی، سیاست رسانه ملی در استانها است http://www.amanatazarbaijan.com/ 09 Jun 2019 10:43:05 در مطبوعات ايران هر کس هر جور بخواهد مي‌تازد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/در مطبوعات ايران هر کس هر جور بخواهد مي‌تازد/ در مطبوعات ايران هر کس هر جور بخواهد مي‌تازد http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:32:43 رفع مشکل کاغذ؛ آزموني براي رونق توليد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رفع مشکل کاغذ؛ آزموني براي رونق توليد/ رفع مشکل کاغذ؛ آزموني براي رونق توليد http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Jun 2019 13:31:41 جذب بيش از 43 هزار نفر در دوره هاي سوادآموزي استان طي سال جاري http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جذب بيش از 43 هزار نفر در دوره هاي سوادآموزي استان طي سال جاري/ جذب بيش از 43 هزار نفر در دوره هاي سوادآموزي استان طي سال جاري http://www.amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:00:48 شبکه‌هاي اجتماعي دچار آنومي فرهنگي شده‌اند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ شبکه‌هاي اجتماعي دچار آنومي فرهنگي شده‌اند/ شبکه‌هاي اجتماعي دچار آنومي فرهنگي شده‌اند http://www.amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 12:59:42 حل بحران کاغذ، نوشدارو پس از مرگ نباشد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ حل بحران کاغذ، نوشدارو پس از مرگ نباشد/ حل بحران کاغذ، نوشدارو پس از مرگ نباشد http://www.amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 12:51:07 40 ساختمان ارتش در ارومیه به موزه تبدیل می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ساختمان ارتش در ارومیه / 40 ساختمان ارتش در ارومیه به موزه تبدیل می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 14 May 2019 10:53:05 اهل قلم را تکريم مي‌کنيم يا تضعيف http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اهل قلم را تکريم مي‌کنيم يا تضعيف/ اهل قلم را تکريم مي‌کنيم يا تضعيف http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:09:42 فرهنگ سلفي نگاري توپ در ميدان جامعه http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فرهنگ سلفي نگاري توپ در ميدان جامعه/ فرهنگ سلفي نگاري توپ در ميدان جامعه http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 15:08:42 3 کتابخانه در آذربایجان غربی بزودی بازسازی می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ کتابخانه در آذربایجان غربی بزودی بازسازی می شود/ 3 کتابخانه در آذربایجان غربی بزودی بازسازی می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 08 May 2019 11:15:22 12 میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی سینماهای آذربایجان غربی نیاز است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نوسازی سینماهای آذربایجان غربی/ 12 میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی سینماهای آذربایجان غربی نیاز است http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 May 2019 10:55:16 امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان غربی میزبان طرح های رمضان http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان غربی میزبان طرح های رمضان/ امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان غربی میزبان طرح های رمضان http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 May 2019 10:51:45 عادت خواندن کتاب را به زندگي‌تان بياوريد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عادت خواندن کتاب را به زندگي‌تان بياوريد/ عادت خواندن کتاب را به زندگي‌تان بياوريد http://www.amanatazarbaijan.com/ 06 May 2019 14:06:57 آيا براي نجات مطبوعات ايران راهي وجود دارد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آيا براي نجات مطبوعات ايران راهي وجود دارد/ آيا براي نجات مطبوعات ايران راهي وجود دارد http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Apr 2019 14:15:57 شبکه‌هاي تخصصي سيما راهکاري براي هدايت سلايق گوناگون http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شبکه‌هاي تخصصي سيما راهکاري براي هدايت سلايق گوناگون/ شبکه‌هاي تخصصي سيما راهکاري براي هدايت سلايق گوناگون http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Apr 2019 16:06:01 فقط مي‌گوييم سلفي بد است اما نمي‌گوييم چرا http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فقط مي‌گوييم سلفي بد است اما نمي‌گوييم چرا/ فقط مي‌گوييم سلفي بد است اما نمي‌گوييم چرا http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:20:42 سال 1398 و بازار کتاب ايران http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سال 1398 و بازار کتاب ايران/ سال 1398 و بازار کتاب ايران http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Apr 2019 16:19:14 نـوروز بايرامــي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نـوروز بايرامــي/ نـوروز بايرامــي http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:16:40 ماراتن تلويزيون براي ترويج مصرف‌گرايي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ماراتن تلويزيون براي ترويج مصرف‌گرايي/ ماراتن تلويزيون براي ترويج مصرف‌گرايي http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:12:42 فلسفه چهارشنبه‌هاي آخر زمستان در فرهنگ آذربايجان http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فلسفه چهارشنبه‌هاي آخر زمستان در فرهنگ آذربايجان/ فلسفه چهارشنبه‌هاي آخر زمستان در فرهنگ آذربايجان http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:10:37 باغ ادبيات کودک و نوجوان بي باغبان و پژمرده http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/باغ ادبيات کودک و نوجوان بي باغبان و پژمرده/ باغ ادبيات کودک و نوجوان بي باغبان و پژمرده http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 Mar 2019 13:09:46 تجليل از مدير مسئول نشريه امانت بعنوان يکي از چهره هاي تاثيرگذار فرهنگي استان http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تجليل-از-مدير-مسئول-نشريه-امانت-بعنوان-يکي-از-چهره-هاي-تاثيرگذار-فرهنگي-استان/ تجليل از مدير مسئول نشريه امانت بعنوان يکي از چهره هاي تاثيرگذار فرهنگي استان http://www.amanatazarbaijan.com/ 12 Mar 2019 10:47:01 برنامه آمایش سرزمینی آذربایجان غربی در سال۹۸ تکمیل می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/برنامه آمایش سرزمینی آذربایجان غربی در سال۹۸ تکمیل می شود/ برنامه آمایش سرزمینی آذربایجان غربی در سال۹۸ تکمیل می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Mar 2019 10:32:32 از خود بيگانگي زنان در جامعه‌اي با روابط کالايي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ از خود بيگانگي زنان در جامعه‌اي با روابط کالايي/ از خود بيگانگي زنان در جامعه‌اي با روابط کالايي http://www.amanatazarbaijan.com/ 04 Mar 2019 13:25:54 دولت و مجلس چطور به‌نظام‌مند شدن روزنامه‌نگاري کمک کنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/دولت و مجلس چطور به‌نظام‌مند شدن روزنامه‌نگاري کمک کنند/ دولت و مجلس چطور به‌نظام‌مند شدن روزنامه‌نگاري کمک کنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:07:30 حفظ و تقويت تنوع فرهنگي زمينه ساز تقويت هويت ملي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حفظ و تقويت تنوع فرهنگي زمينه ساز تقويت هويت ملي/ حفظ و تقويت تنوع فرهنگي زمينه ساز تقويت هويت ملي http://www.amanatazarbaijan.com/ 25 Feb 2019 15:04:14 رسانه ها ابزار مطالبه گري از مسئولان هستند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه-ها-ابزار-مطالبه-گري-از-مسئولان-هستند/ رسانه ها ابزار مطالبه گري از مسئولان هستند http://www.amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 16:04:05 70 حريم تاريخي در آذربايجان غربي ثبت شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ حريم تاريخي در آذربايجان غربي ثبت شد/ 70 حريم تاريخي در آذربايجان غربي ثبت شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:49:06 ماراتن ارشاد و دلالان کاغذ براي قيمت‌گذاري http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ماراتن ارشاد و دلالان کاغذ براي قيمت‌گذاري/ ماراتن ارشاد و دلالان کاغذ براي قيمت‌گذاري http://www.amanatazarbaijan.com/ 18 Feb 2019 15:47:03 جشنواره پویانمایی و انیمیشن اسفندماه در ارومیه برگزار می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جشنواره پویانمایی و انیمیشن اسفندماه در ارومیه برگزار می شود/ جشنواره پویانمایی و انیمیشن اسفندماه در ارومیه برگزار می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 14 Feb 2019 10:37:41 نقش رسانه‌ها در چهل‌سالگي انقلاب اسلامي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقش رسانه‌ها در چهل‌سالگي انقلاب اسلامي/ نقش رسانه‌ها در چهل‌سالگي انقلاب اسلامي http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2019 12:18:48 ديپلماسي رسانه اي انقلاب اسلامي در آستانه چهل سالگي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ديپلماسي رسانه اي انقلاب اسلامي در آستانه چهل سالگي/ ديپلماسي رسانه اي انقلاب اسلامي در آستانه چهل سالگي http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:10:37 شادي گم شده است پيدايش کنيم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شادي گم شده است پيدايش کنيم/ شادي گم شده است پيدايش کنيم http://www.amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:27:50 ايده پردازي براي شناسايي موانع اشتغال فرهنگي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ايده پردازي براي شناسايي موانع اشتغال فرهنگي/ ايده پردازي براي شناسايي موانع اشتغال فرهنگي http://www.amanatazarbaijan.com/ 21 Jan 2019 13:23:02 يار مهربان دچار آفت کتاب سازي شده است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/يار مهربان دچار آفت کتاب سازي شده است/ يار مهربان دچار آفت کتاب سازي شده است http://www.amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:11:15 مي‌خواهي ديده شوي، سانسور شو! http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مي‌خواهي ديده شوي، سانسور شو/ مي‌خواهي ديده شوي، سانسور شو! http://www.amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:09:37 انتخاب روز فرهنگي اروميه به کجا رسيد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/انتخاب روز فرهنگي اروميه به کجا رسيد/ انتخاب روز فرهنگي اروميه به کجا رسيد http://www.amanatazarbaijan.com/ 14 Jan 2019 13:08:35 سرمایه گذاری در بخش گردشگری آذربایجان غربی رو به افزایش است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سرمایه گذاری در بخش گردشگری آذربایجان غربی رو به افزایش است/ سرمایه گذاری در بخش گردشگری آذربایجان غربی رو به افزایش است http://www.amanatazarbaijan.com/ 08 Jan 2019 13:32:51 آنتن فروشي ممنوع http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آنتن فروشي ممنوع/ آنتن فروشي ممنوع http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:46:06 صنف نشر در حال حذف‌شدن است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صنف نشر در حال حذف‌شدن است / صنف نشر در حال حذف‌شدن است http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:44:01 یک سازه عظیم دوران عصر آهن در پیرانشهر کشف شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/یک سازه عظیم دوران عصر آهن در پیرانشهر کشف شد/ یک سازه عظیم دوران عصر آهن در پیرانشهر کشف شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 06 Jan 2019 11:19:25 گام جدي براي گسترش عدالت فرهنگي در آذربايجان غربي برداشته مي شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/گام جدي براي گسترش عدالت فرهنگي در آذربايجان غربي برداشته مي شود/ گام جدي براي گسترش عدالت فرهنگي در آذربايجان غربي برداشته مي شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:34:29 نخواهيد رسانه‌هاي اجتماعي در برابر تلخي‌ها سکوت کنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نخواهيد رسانه‌هاي اجتماعي در برابر تلخي‌ها سکوت کنند/ نخواهيد رسانه‌هاي اجتماعي در برابر تلخي‌ها سکوت کنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:25:13 تبديل لحظات مصرف نمايشي به فرهنگ نوظهور http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تبديل لحظات مصرف نمايشي به فرهنگ نوظهور/ تبديل لحظات مصرف نمايشي به فرهنگ نوظهور http://www.amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:24:33 نگاه دولت تعامل حداکثری با رسانه هاست http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نگاه دولت تعامل حداکثری با رسانه هاست/ نگاه دولت تعامل حداکثری با رسانه هاست http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Dec 2018 11:27:50 اشتغالزایی برای ۲۰هزار نفر در عرصه فرهنگ و هنر طی دو سال آینده http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد/ اشتغالزایی برای ۲۰هزار نفر در عرصه فرهنگ و هنر طی دو سال آینده http://www.amanatazarbaijan.com/ 25 Dec 2018 14:31:21 ۱۵درصد از بودجه فرهنگی کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می رسد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارومیه مطرح کرد/ ۱۵درصد از بودجه فرهنگی کشور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می رسد http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 14:00:17 آذربايجان غربي در زمينه سرانه آموزشي وضعيت خوبي ندارد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/آذربايجان غربي در زمينه سرانه آموزشي وضعيت خوبي ندارد/ آذربايجان غربي در زمينه سرانه آموزشي وضعيت خوبي ندارد http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:32:43 حذف تدريجي کنکور آغاز شده است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/حذف تدريجي کنکور آغاز شده است/ حذف تدريجي کنکور آغاز شده است http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:31:55 اقدامات جزيره‌اي، سواد رسانه‌اي را به آفت مي‌کشد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اقدامات جزيره‌اي، سواد رسانه‌اي را به آفت مي‌کشد/ اقدامات جزيره‌اي، سواد رسانه‌اي را به آفت مي‌کشد http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Dec 2018 12:30:53 رسانه‌هايي که بخار کله مردم را خالي مي‌کنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه‌هايي که بخار کله مردم را خالي مي‌کنند/ رسانه‌هايي که بخار کله مردم را خالي مي‌کنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:34:22 مقابله با تهاجم فرهنگي چه شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ مقابله با تهاجم فرهنگي چه شد/ مقابله با تهاجم فرهنگي چه شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Dec 2018 13:32:31 خطري بيخ گوش دانش عمومي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/خطري بيخ گوش دانش عمومي/ خطري بيخ گوش دانش عمومي http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 12:42:26 صداي پاي ابتذال فرهنگي بيخ گوش ما http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/صداي پاي ابتذال فرهنگي بيخ گوش ما/ صداي پاي ابتذال فرهنگي بيخ گوش ما http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Dec 2018 12:41:02 اعطای تسهیلات به 11 طرح بوم گردی در آذربایجان غربی تصویب شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اعطای تسهیلات به 11 طرح بوم گردی در آذربایجان غربی تصویب شد/ اعطای تسهیلات به 11 طرح بوم گردی در آذربایجان غربی تصویب شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 08 Dec 2018 16:34:30 تتو خودنمايي يا ثبت عقيده شخصي بر بدن http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/تتو خودنمايي يا ثبت عقيده شخصي بر بدن/ تتو خودنمايي يا ثبت عقيده شخصي بر بدن http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:53:09 شفاف‌سازي در سينما، از محال تا واقعيت http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/شفاف‌سازي در سينما، از محال تا واقعيت/ شفاف‌سازي در سينما، از محال تا واقعيت http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Dec 2018 14:52:33 42 ميليون جلد کتاب در کتابخانه هاي عمومي کشور نگهداري مي شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ مشاور معاونت توسعه کتابخانه‌ها و کتابخواني نهاد کتابخانه هاي عمومي کشوردر اروميه/ 42 ميليون جلد کتاب در کتابخانه هاي عمومي کشور نگهداري مي شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Nov 2018 12:16:04 نقده امروز به شبکه ترانزیتی کشور وصل می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/نقده امروز به شبکه ترانزیتی کشور وصل می شود/ نقده امروز به شبکه ترانزیتی کشور وصل می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:23:16 کلنگ احداث یادمان شمس تبریزی در خوی به زمین زده شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کلنگ احداث یادمان شمس تبریزی در خوی به زمین زده شد/ کلنگ احداث یادمان شمس تبریزی در خوی به زمین زده شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:21:24 چرا آغوش تلويزيون به روي غم باز است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/چرا آغوش تلويزيون به روي غم باز است/ چرا آغوش تلويزيون به روي غم باز است http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Nov 2018 15:05:23 عملیات اجرایی مجموعه شمس تبریزی در خوی کلنگ زنی می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/عملیات اجرایی مجموعه شمس تبریزی در خوی کلنگ زنی می شود/ عملیات اجرایی مجموعه شمس تبریزی در خوی کلنگ زنی می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Nov 2018 12:24:17 کتابخانه تخصصی انجمن ادبی کانون پرورش فکری آذربایجان غربی افتتاح شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/کتابخانه تخصصی انجمن ادبی کانون پرورش فکری آذربایجان غربی افتتاح شد/ کتابخانه تخصصی انجمن ادبی کانون پرورش فکری آذربایجان غربی افتتاح شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Nov 2018 11:44:46 رشد ۱۳ درصدی موقوفات آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی خبر داد/ رشد ۱۳ درصدی موقوفات آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 14 Nov 2018 13:57:13 فقري که دامن ما را گرفته است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/فقري که دامن ما را گرفته است/ فقري که دامن ما را گرفته است http://www.amanatazarbaijan.com/ 12 Nov 2018 20:14:41 اهدای یک کتیبه میخی اوراتویی به میراث فرهنگی آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/اهدای یک کتیبه میخی اوراتویی به میراث فرهنگی آذربایجان غربی/ اهدای یک کتیبه میخی اوراتویی به میراث فرهنگی آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 16:12:42 جدال ما و هسته سخت جامعه؛ مديريت مي‌کنيم يا مي‌شويم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/جدال ما و هسته سخت جامعه؛ مديريت مي‌کنيم يا مي‌شويم/ جدال ما و هسته سخت جامعه؛ مديريت مي‌کنيم يا مي‌شويم http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 15:34:40 سيماي رسانه فراگير گرفتار گاف هايي فراگير http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/سيماي رسانه فراگير گرفتار گاف هايي فراگير/ سيماي رسانه فراگير گرفتار گاف هايي فراگير http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Nov 2018 12:56:36 رسانه‌ها در بند اخبار سياسي گرفتارند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/رسانه‌ها در بند اخبار سياسي گرفتارند/ رسانه‌ها در بند اخبار سياسي گرفتارند http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Oct 2018 14:38:49 سينماي ايران نيازمند پوست اندازي است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/فرهنگی/ سينماي ايران نيازمند پوست اندازي است/ سينماي ايران نيازمند پوست اندازي است http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:11:39 اجتماعی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ اجتماعی http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:31 هماهنگی برای مدیریت بارندگی های نیمه دوم سال ضروری است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هماهنگی برای مدیریت بارندگی های نیمه دوم سال ضروری است/ هماهنگی برای مدیریت بارندگی های نیمه دوم سال ضروری است http://www.amanatazarbaijan.com/ 12 Oct 2019 13:40:04 طرح احیای دریاچه ارومیه از مرحله تثبیت عبور کرد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طرح احیای دریاچه ارومیه از مرحله تثبیت عبور کرد/ طرح احیای دریاچه ارومیه از مرحله تثبیت عبور کرد http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2019 13:42:22 استفاده از همه ظرفیت‌ها راهکار اصلی محرومیت‌زدایی است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/استفاده از همه ظرفیت‌ها راهکار اصلی محرومیت‌زدایی است / استفاده از همه ظرفیت‌ها راهکار اصلی محرومیت‌زدایی است http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Oct 2019 13:25:25 طرح همسایه بانی در آذربایجان غربی اجرا می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/طرح همسایه بانی در آذربایجان غربی اجرا می شود/ طرح همسایه بانی در آذربایجان غربی اجرا می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2019 13:32:33 دشمنان جرات تجاوز به ایران اسلامی را ندارند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دشمنان جرات تجاوز به ایران اسلامی را ندارند/ دشمنان جرات تجاوز به ایران اسلامی را ندارند http://www.amanatazarbaijan.com/ 09 Oct 2019 13:30:08 در تلاشيم اروميه‌ به عنوان ‌ مقصد گردشگري بين الملل معرفي ‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/در تلاشيم اروميه‌ به عنوان ‌ مقصد گردشگري بين الملل معرفي ‌شود/ در تلاشيم اروميه‌ به عنوان ‌ مقصد گردشگري بين الملل معرفي ‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Oct 2019 13:58:30 ۳۴۱ کلاس درس در آذربایجان غربی احداث می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کلاس درس در آذربایجان غربی / ۳۴۱ کلاس درس در آذربایجان غربی احداث می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2019 12:36:36 4.5 درصد از کل مساحت ارومیه را مناطق حاشیه نشین تشکیل می‌دهد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ مناطق حاشیه نشین/ 4.5 درصد از کل مساحت ارومیه را مناطق حاشیه نشین تشکیل می‌دهد http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2019 11:41:24 همه مردم درارومیه شهروند درجه یک هستند/پرهیز از اختلاف افکنی قومی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/همه مردم درارومیه شهروند درجه یک هستند/ همه مردم درارومیه شهروند درجه یک هستند/پرهیز از اختلاف افکنی قومی http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Oct 2019 11:38:27 جمعیت دانش‌آموزی آذربایجان‌غربی ۱۰ هزار نفر افزایش یافت http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جمعیت دانش‌آموزی آذربایجان‌غربی ۱۰ هزار نفر افزایش یافت/ جمعیت دانش‌آموزی آذربایجان‌غربی ۱۰ هزار نفر افزایش یافت http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 15:09:41 نامزدهاي انتخاباتي نبايدبا تحريک مسايل قومي در انتخابات حاضر شوند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نامزدهاي انتخاباتي نبايدبا تحريک مسايل قومي در انتخابات حاضر شوند/ نامزدهاي انتخاباتي نبايدبا تحريک مسايل قومي در انتخابات حاضر شوند http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:42:02 آذربايجان غربي دچار تله محروميتي شده است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربايجان غربي دچار تله محروميتي شده است/ آذربايجان غربي دچار تله محروميتي شده است http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:41:01 مجامع بين‌المللي مبلغ 6 ميليون دلار به احياي درياچه اروميه کمک کرده اند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مجامع بين‌المللي مبلغ 6 ميليون دلار به احياي درياچه اروميه کمک کرده اند/ مجامع بين‌المللي مبلغ 6 ميليون دلار به احياي درياچه اروميه کمک کرده اند http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:40:15 اتصال به بازار متقاضيان مشاغل خانگي در اولويت قرار گيرد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اتصال به بازار متقاضيان مشاغل خانگي در اولويت قرار گيرد/ اتصال به بازار متقاضيان مشاغل خانگي در اولويت قرار گيرد http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:08:12 حاشيه شهرهاي آذربايجان غربي بي رويه بزرگ شده اند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حاشيه شهرهاي آذربايجان غربي بي رويه بزرگ شده اند/ حاشيه شهرهاي آذربايجان غربي بي رويه بزرگ شده اند http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 14:04:50 طرحي علمي براي احياي درياچه اروميه http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ طرحي علمي براي احياي درياچه اروميه/ طرحي علمي براي احياي درياچه اروميه http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Sep 2019 13:58:52 دادگستری آذربایجان غربی با عاملان زمین خواری قاطع برخورد می کند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دادگستری آذربایجان غربی با عاملان زمین خواری قاطع برخورد می کند/ دادگستری آذربایجان غربی با عاملان زمین خواری قاطع برخورد می کند http://www.amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2019 12:45:44 بیش از 2600 کلاس درس به فضاهای آموزشی آذربایجان غربی افزوده می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی/ بیش از 2600 کلاس درس به فضاهای آموزشی آذربایجان غربی افزوده می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 25 Sep 2019 12:37:16 وضعیت مطلوب دریاچه ارومیه بی سابقه است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/وضعیت مطلوب دریاچه ارومیه بی سابقه است/ وضعیت مطلوب دریاچه ارومیه بی سابقه است http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Sep 2019 12:53:24 ۳۶۰۰ نیروی حق‌التدریسی در آموزش و پرورش آذربایجان غربی ‌به‌کار گرفته شد‌ http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۳۶۰۰ نیروی حق‌التدریسی در آموزش و پرورش آذربایجان غربی ‌به‌کار گرفته شد‌/ ۳۶۰۰ نیروی حق‌التدریسی در آموزش و پرورش آذربایجان غربی ‌به‌کار گرفته شد‌ http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 12:03:14 شرايط امروز کشور همانند دوران دفاع مقدس است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ شرايط امروز کشور همانند دوران دفاع مقدس است/ شرايط امروز کشور همانند دوران دفاع مقدس است http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:25:42 ايثار اقوام آذربايجان غربي در هشت سال دفاع مقدس http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ايثار اقوام آذربايجان غربي در هشت سال دفاع مقدس/ ايثار اقوام آذربايجان غربي در هشت سال دفاع مقدس http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:24:58 چرا تحصيل کرده ها کارآمد نيستند؟ http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/چرا تحصيل کرده ها کارآمد نيستند؟/ چرا تحصيل کرده ها کارآمد نيستند؟ http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:24:09 شادي و نشاط از نشانه‌هاي جامعه سالم است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شادي و نشاط از نشانه‌هاي جامعه سالم است / شادي و نشاط از نشانه‌هاي جامعه سالم است http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:23:12 روند احياي درياچه اروميه اميد بخش است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/روند احياي درياچه اروميه اميد بخش است/ روند احياي درياچه اروميه اميد بخش است http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:20:44 ضعف مديريتي که به پاي شرع نوشته مي‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تحليلي از ممنوعيت ورود زنان به ورزشگاه ها‌‎/ ضعف مديريتي که به پاي شرع نوشته مي‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Sep 2019 11:18:51 ‌آمریکا و کشورهای استکباری از انقلاب اسلامی ایران می ترسند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/‌آمریکا و کشورهای استکباری از انقلاب اسلامی ایران می ترسند/ ‌آمریکا و کشورهای استکباری از انقلاب اسلامی ایران می ترسند http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Sep 2019 13:29:11 آذربایجان‌غربی رتبه دوم بیشترین تراکم خودرو را در کشور دارد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان‌غربی رتبه دوم بیشترین تراکم خودرو را در کشور دارد/ آذربایجان‌غربی رتبه دوم بیشترین تراکم خودرو را در کشور دارد http://www.amanatazarbaijan.com/ 21 Sep 2019 14:52:53 لایروبی رودخانه های آذربایجان غربی نیازمند تامین اعتبار است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/لایروبی رودخانه های آذربایجان غربی نیازمند تامین اعتبار است/ لایروبی رودخانه های آذربایجان غربی نیازمند تامین اعتبار است http://www.amanatazarbaijan.com/ 18 Sep 2019 12:59:03 روند احیای دریاچه ارومیه امید بخش است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/روند احیای دریاچه ارومیه امید بخش است/ روند احیای دریاچه ارومیه امید بخش است http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Sep 2019 14:49:19 ۱۷۰۰ برنامه طی هفته دفاع مقدس در آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هفته دفاع مقدس در آذربایجان‌غربی/ ۱۷۰۰ برنامه طی هفته دفاع مقدس در آذربایجان‌غربی اجرا می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 15:06:49 آيا خشکاندن ريشه هاي فساد را راهي هست http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ آيا خشکاندن ريشه هاي فساد را راهي هست/ آيا خشکاندن ريشه هاي فساد را راهي هست http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:48:34 خطر خودکشي را جدي بگيريم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/خطر خودکشي را جدي بگيريم/ خطر خودکشي را جدي بگيريم http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:47:18 امسال ريالي به درياچه اروميه اختصاص نيافت http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امسال ريالي به درياچه اروميه اختصاص نيافت/ امسال ريالي به درياچه اروميه اختصاص نيافت http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:46:43 دادستانی ارومیه دستور توقف سرمایه‌گذاری خارجی در بازار قدیم ارومیه را صادر کرد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دادستانی ارومیه دستور توقف سرمایه‌گذاری خارجی در بازار قدیم ارومیه را صادر کرد/ دادستانی ارومیه دستور توقف سرمایه‌گذاری خارجی در بازار قدیم ارومیه را صادر کرد http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Sep 2019 12:06:41 بیش از ۳۱۱ هزار نخ سیگار قاچاق در نوار مرزی آذربایجان‌غربی کشف شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از ۳۱۱ هزار نخ سیگار قاچاق در نوار مرزی آذربایجان‌غربی کشف شد/ بیش از ۳۱۱ هزار نخ سیگار قاچاق در نوار مرزی آذربایجان‌غربی کشف شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Sep 2019 11:57:06 علیزاده امام زاده رئیس شورای شهر ارومیه شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/علیزاده امام زاده رئیس شورای شهر ارومیه شد/ علیزاده امام زاده رئیس شورای شهر ارومیه شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Sep 2019 11:49:44 بیش از ۱۹۹ هزار نخ سیگار قاچاق در ارومیه کشف شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از ۱۹۹ هزار نخ سیگار قاچاق در ارومیه کشف شد/ بیش از ۱۹۹ هزار نخ سیگار قاچاق در ارومیه کشف شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 14 Sep 2019 15:10:49 افزایش 80 درصدی قیمت لباس فرم مدارس در ارومیه http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/افزایش 80 درصدی قیمت لباس فرم مدارس در ارومیه/ افزایش 80 درصدی قیمت لباس فرم مدارس در ارومیه http://www.amanatazarbaijan.com/ 11 Sep 2019 12:54:42 شب‌های روشن‌ از نور حسینی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/شب‌های روشن‌ از نور حسینی/ شب‌های روشن‌ از نور حسینی http://www.amanatazarbaijan.com/ 08 Sep 2019 14:35:16 میزبانی لیگ ملت‌ها سکوی پرتاب آذربایجان‌غربی به میزبانی‌های بزرگ است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/میزبانی لیگ ملت‌ها سکوی پرتاب آذربایجان‌غربی به میزبانی‌های بزرگ است/ میزبانی لیگ ملت‌ها سکوی پرتاب آذربایجان‌غربی به میزبانی‌های بزرگ است http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Sep 2019 11:55:49 ممنوعیت فروش کالاهای قاچاق در فضای مجازی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ممنوعیت فروش کالاهای قاچاق در فضای مجازی/ ممنوعیت فروش کالاهای قاچاق در فضای مجازی http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Sep 2019 11:53:23 قابلیت های اقتصادی آذربایجان غربی منحصر بفرد است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قابلیت های اقتصادی آذربایجان غربی منحصر بفرد است/ قابلیت های اقتصادی آذربایجان غربی منحصر بفرد است http://www.amanatazarbaijan.com/ 04 Sep 2019 11:45:01 مصائب مادراني که سرپرست هستند ولي رسميت ندارند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مصائب مادراني که سرپرست هستند ولي رسميت ندارند/ مصائب مادراني که سرپرست هستند ولي رسميت ندارند http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:53:03 کانديداهاي انتخابات مجلس از ورود به مباحث قوميتي خودداري کنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کانديداهاي انتخابات مجلس از ورود به مباحث قوميتي خودداري کنند/ کانديداهاي انتخابات مجلس از ورود به مباحث قوميتي خودداري کنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Sep 2019 12:52:09 ضرب‌الاجل برای لایروبی انهار شهری آذربایجان‌غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ضرب‌الاجل برای لایروبی انهار شهری آذربایجان‌غربی / ضرب‌الاجل برای لایروبی انهار شهری آذربایجان‌غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 01 Sep 2019 12:06:43 آذربایجان غربی سیاه پوش شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/در آستانه ماه محرم؛/ آذربایجان غربی سیاه پوش شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2019 13:49:06 جشن عاطفه‌ها در ۱۷۰۰پایگاه در آذربایجان‌غربی برپا می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جشن عاطفه‌ها در ۱۷۰۰پایگاه در آذربایجان‌غربی برپا می‌شود/ جشن عاطفه‌ها در ۱۷۰۰پایگاه در آذربایجان‌غربی برپا می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2019 09:19:33 ورزشکاران آذربایجان‌غربی ۲۹ مدال المپیاد کشوری را بر گردن آویختند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ورزشکاران آذربایجان‌غربی ۲۹ مدال المپیاد کشوری را بر گردن آویختند/ ورزشکاران آذربایجان‌غربی ۲۹ مدال المپیاد کشوری را بر گردن آویختند http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Aug 2019 09:14:45 تامین امنیت و آرامش مردم در سواحل دریاچه ارومیه ضروری است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تامین امنیت و آرامش مردم در سواحل دریاچه ارومیه ضروری است/ تامین امنیت و آرامش مردم در سواحل دریاچه ارومیه ضروری است http://www.amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2019 12:09:04 افتتاح همزمان طرح های توسعه خدمات زیربنایی روستایی با ۸۳.۸میلیارد تومان سرمایه گذاری در آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سرمایه گذاری در آذربایجان غربی/ افتتاح همزمان طرح های توسعه خدمات زیربنایی روستایی با ۸۳.۸میلیارد تومان سرمایه گذاری در آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 15:27:18 با اخلالگران وحدت در آذربایجان‌غربی برخورد می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/با اخلالگران وحدت در آذربایجان‌غربی برخورد می‌شود/ با اخلالگران وحدت در آذربایجان‌غربی برخورد می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 15:26:08 بي گناهانِ مادام العمر محکوم را دريابيم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بي گناهانِ مادام العمر محکوم را دريابيم/ بي گناهانِ مادام العمر محکوم را دريابيم http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:49:39 فاز پنجم احياي درياچه اروميه در 83 روستاي آذربايجان غربي اجرا شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/فاز پنجم احياي درياچه اروميه در 83 روستاي آذربايجان غربي اجرا شد / فاز پنجم احياي درياچه اروميه در 83 روستاي آذربايجان غربي اجرا شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Aug 2019 14:48:03 ۲۷۸ فقره پرونده تقلب در عرضه کالا در آذربایجان غربی تشکیل شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تقلب در عرضه کالا در آذربایجان غربی / ۲۷۸ فقره پرونده تقلب در عرضه کالا در آذربایجان غربی تشکیل شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 25 Aug 2019 13:03:51 مشارکت مردم آذربایجان‌غربی با پلیس مطلوب است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مشارکت مردم آذربایجان‌غربی با پلیس مطلوب است/ مشارکت مردم آذربایجان‌غربی با پلیس مطلوب است http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Aug 2019 12:15:23 معاون اول رئیس جمهور به آذربایجان غربی سفر می کند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معاون اول رئیس جمهور به آذربایجان غربی سفر می کند/ معاون اول رئیس جمهور به آذربایجان غربی سفر می کند http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Aug 2019 11:17:40 پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه می ریزد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معاون نظارت و پایش مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی/ پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه می ریزد http://www.amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2019 11:35:31 موقوفه ۲۷۰ میلیارد تومانی در خوی سنددار شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/موقوفه ۲۷۰ میلیارد تومانی در خوی سنددار شد/ موقوفه ۲۷۰ میلیارد تومانی در خوی سنددار شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 21 Aug 2019 11:27:10 هزار میلیارد ریال طرح حوزه آب و فاضلاب شهری آذربایجان‌غربی در دست اجراست http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هزار میلیارد ریال طرح حوزه آب و فاضلاب شهری آذربایجان‌غربی در دست اجراست/ هزار میلیارد ریال طرح حوزه آب و فاضلاب شهری آذربایجان‌غربی در دست اجراست http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:40:45 آذربايجان غربي مقر شکست آرزوهاي 40 ساله دشمنان اين مرز و بوم است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربايجان غربي مقر شکست آرزوهاي 40 ساله دشمنان اين مرز و بوم است/ آذربايجان غربي مقر شکست آرزوهاي 40 ساله دشمنان اين مرز و بوم است http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:27:15 3 درصد جمعيت آذربايجان غربي درگير اعتياد هستند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ سه درصد جمعيت آذربايجان غربي درگير اعتياد هستند/ 3 درصد جمعيت آذربايجان غربي درگير اعتياد هستند http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 11:52:31 کودکان کار اينستاگرامي؛ پديده دردناک و درآمدزايي والدين http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کودکان کار اينستاگرامي؛ پديده دردناک و درآمدزايي والدين/ کودکان کار اينستاگرامي؛ پديده دردناک و درآمدزايي والدين http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 11:51:58 اعتبارات ستاد احياي درياچه اروميه ابلاغ نشده است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/اعتبارات ستاد احياي درياچه اروميه ابلاغ نشده است/ اعتبارات ستاد احياي درياچه اروميه ابلاغ نشده است http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 11:50:03 توسعه اقتصادي آذربايجان غربي در گرو احياي ظرفيتهاي گردشگري آن است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/توسعه اقتصادي آذربايجان غربي در گرو احياي ظرفيتهاي گردشگري آن است/ توسعه اقتصادي آذربايجان غربي در گرو احياي ظرفيتهاي گردشگري آن است http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 11:49:25 آذربایجان غربی ۲۶۰ مدرسه کانکسی دارد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آذربایجان غربی ۲۶۰ مدرسه کانکسی دارد/ آذربایجان غربی ۲۶۰ مدرسه کانکسی دارد http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Aug 2019 13:51:50 افزایش ۳۸۲ درصدی کشف قاچاق طلا در مرزهای آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/افزایش ۳۸۲ درصدی کشف قاچاق طلا در مرزهای آذربایجان غربی/ افزایش ۳۸۲ درصدی کشف قاچاق طلا در مرزهای آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2019 13:31:15 امسال مدارس خشتی گلی در آذربایجان غربی جمع آوری می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امسال مدارس خشتی گلی در آذربایجان غربی جمع آوری می شود/ امسال مدارس خشتی گلی در آذربایجان غربی جمع آوری می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 11 Aug 2019 11:05:28 جمع‌آوری نذر مردمی عید قربان در ۱۰۰ پایگاه کمیته امداد آذربایجان‌غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/جمع‌آوری نذر مردمی عید قربان در ۱۰۰ پایگاه کمیته امداد آذربایجان‌غربی/ جمع‌آوری نذر مردمی عید قربان در ۱۰۰ پایگاه کمیته امداد آذربایجان‌غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 08 Aug 2019 12:04:53 سند آمایش آذربایجان‌غربی در مرحله آینده‌نگاری است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سند آمایش آذربایجان‌غربی در مرحله آینده‌نگاری است / سند آمایش آذربایجان‌غربی در مرحله آینده‌نگاری است http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2019 14:24:14 نظرات نخبگان در تدوین سند آمایش آذربایجان غربی مد نظر قرار گیرد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/نظرات نخبگان در تدوین سند آمایش آذربایجان غربی مد نظر قرار گیرد/ نظرات نخبگان در تدوین سند آمایش آذربایجان غربی مد نظر قرار گیرد http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Aug 2019 14:22:09 ۴۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در آذربایجان‌غربی اختصاص یافت http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ طرح‌های آبخیزداری در آذربایجان‌غربی / ۴۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در آذربایجان‌غربی اختصاص یافت http://www.amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2019 12:18:07 دشمنان در آذربايجان_غربي به دنبال اختلاف افکني بين قوميت ها هستند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دشمنان در آذربايجان غربي به دنبال اختلاف افکني بين قوميت ها هستند/ دشمنان در آذربايجان_غربي به دنبال اختلاف افکني بين قوميت ها هستند http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:39:03 کارکرد احزاب نبايد فصلي و معطوف به موسم انتخابات باشد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کارکرد احزاب نبايد فصلي و معطوف به موسم انتخابات باشد/ کارکرد احزاب نبايد فصلي و معطوف به موسم انتخابات باشد http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:37:35 محموله بزرگ يک تني ترانزيت مواد مخدر در اروميه کشف شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/محموله بزرگ يک تني ترانزيت مواد مخدر در اروميه کشف شد/ محموله بزرگ يک تني ترانزيت مواد مخدر در اروميه کشف شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:37:09 سواحل دریاچه ارومیه در گورچین قلعه ساماندهی می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/سواحل دریاچه ارومیه در گورچین قلعه ساماندهی می شود/ سواحل دریاچه ارومیه در گورچین قلعه ساماندهی می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Aug 2019 11:01:34 تخفیف ۳۰ درصدی انواع خدمات درمانگاه دیابت و زخم پای جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تخفیف ۳۰ درصدی انواع خدمات درمانگاه دیابت و زخم پای جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی/ تخفیف ۳۰ درصدی انواع خدمات درمانگاه دیابت و زخم پای جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Aug 2019 12:52:51 کشتی آرتمیا؛ سفیر حیات در پهنه دریاچه ارومیه http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/کشتی آرتمیا؛ سفیر حیات در پهنه دریاچه ارومیه/ کشتی آرتمیا؛ سفیر حیات در پهنه دریاچه ارومیه http://www.amanatazarbaijan.com/ 01 Aug 2019 11:07:36 بیش از ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه رها سازی شده است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/بیش از ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه رها سازی شده است/ بیش از ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه رها سازی شده است http://www.amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2019 12:29:17 محکومین قضایی ایران و ترکیه استرداد شدند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/محکومین قضایی ایران و ترکیه استرداد شدند/ محکومین قضایی ایران و ترکیه استرداد شدند http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Jul 2019 14:02:21 تهیه بانک اطلاعاتی اراضی ملی و دولتی نیاز اساسی آذربایجان‌غربی است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/تهیه بانک اطلاعاتی اراضی ملی و دولتی نیاز اساسی آذربایجان‌غربی است/ تهیه بانک اطلاعاتی اراضی ملی و دولتی نیاز اساسی آذربایجان‌غربی است http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:33:54 مجريان انتخابات صرفاً قانون را ملاک عمل قرار دهند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مجريان انتخابات صرفاً قانون را ملاک عمل قرار دهند/ مجريان انتخابات صرفاً قانون را ملاک عمل قرار دهند http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:22:53 دولت درصدد حل مشکل بيکاري جوانان مناطق مرزي باشد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دولت درصدد حل مشکل بيکاري جوانان مناطق مرزي باشد/ دولت درصدد حل مشکل بيکاري جوانان مناطق مرزي باشد http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:13:51 هر گونه احداث و ساخت و ساز در پارک ملي درياچه اروميه ممنوعيت قانوني دارد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/هر گونه احداث و ساخت و ساز در پارک ملي درياچه اروميه ممنوعيت قانوني دارد/ هر گونه احداث و ساخت و ساز در پارک ملي درياچه اروميه ممنوعيت قانوني دارد http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:12:07 چرا دوست داريد شهدا دست نيافتني باشند؟ http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/چرا دوست داريد شهدا دست نيافتني باشند/ چرا دوست داريد شهدا دست نيافتني باشند؟ http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:08:17 حضور ۱۰ راوی دفاع مقدس در مناطق عملیاتی آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حضور ۱۰ راوی دفاع مقدس در مناطق عملیاتی آذربایجان غربی / حضور ۱۰ راوی دفاع مقدس در مناطق عملیاتی آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Jul 2019 11:45:28 معاون حقوقی وزارت ارشاد از تالار مرکزی ارومیه بازدید کرد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معاون حقوقی وزارت ارشاد از تالار مرکزی ارومیه بازدید کرد/ معاون حقوقی وزارت ارشاد از تالار مرکزی ارومیه بازدید کرد http://www.amanatazarbaijan.com/ 25 Jul 2019 14:08:17 ۲ زن زندانی در ارومیه پس از ۱۵ سال قصاص شدند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/ دو زن زندانی در ارومیه پس از ۱۵ سال قصاص شدند / ۲ زن زندانی در ارومیه پس از ۱۵ سال قصاص شدند http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Jul 2019 12:18:23 پژوهشگران بدنبال راهکاری برای کاهش سرعت تبخیر آب دریاچه ارومیه باشند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/پژوهشگران بدنبال راهکاری برای کاهش سرعت تبخیر آب دریاچه ارومیه باشند/ پژوهشگران بدنبال راهکاری برای کاهش سرعت تبخیر آب دریاچه ارومیه باشند http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2019 14:56:35 حدود ۳۹۰ میلیارد ریال از بدهی بیمه سلامت آذربایجان‌غربی پرداخت شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حدود ۳۹۰ میلیارد ریال از بدهی بیمه سلامت آذربایجان‌غربی پرداخت شد/ حدود ۳۹۰ میلیارد ریال از بدهی بیمه سلامت آذربایجان‌غربی پرداخت شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Jul 2019 14:52:58 امکان استفاده از قایق‌های تفریحی و رستورانی در دریاچه ارومیه بررسی می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/امکان استفاده از قایق‌های تفریحی و رستورانی در دریاچه ارومیه بررسی می‌شود/ امکان استفاده از قایق‌های تفریحی و رستورانی در دریاچه ارومیه بررسی می‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 15:07:03 افزايش بيماري‌ها در سايه شادنبودن مردم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/رنج فقدان شادي پايان مي پذيرد/ افزايش بيماري‌ها در سايه شادنبودن مردم http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 15:00:18 درياچه اروميه باوجود احيا همچنان داراي مشکل اکولوژيکي است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/استاد دانشگاه مکواري استراليا در اروميه/ درياچه اروميه باوجود احيا همچنان داراي مشکل اکولوژيکي است http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 14:58:00 آيا توقيف نفتکش انگليسي کار درستي بود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آيا توقيف نفتکش انگليسي کار درستي بود / آيا توقيف نفتکش انگليسي کار درستي بود http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Jul 2019 14:47:14 حداکثر 10 درصد از آرتمیا دریاچه ارومیه قابل استحصال است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/حداکثر 10 درصد از آرتمیا دریاچه ارومیه قابل استحصال است/ حداکثر 10 درصد از آرتمیا دریاچه ارومیه قابل استحصال است http://www.amanatazarbaijan.com/ 21 Jul 2019 12:23:05 سمن ها در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی نقش کلیدی دارند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور/ سمن ها در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی نقش کلیدی دارند http://www.amanatazarbaijan.com/ 17 Jul 2019 11:00:49 دولت برای نجات محیط زیست راهی جز تکیه به مراکز علمی ندارد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/دولت برای نجات محیط زیست راهی جز تکیه به مراکز علمی ندارد/ دولت برای نجات محیط زیست راهی جز تکیه به مراکز علمی ندارد http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2019 13:11:35 ۹۷۰ واحد مسکونی برای خانواده معلولان آذربایجان غربی احداث می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/۹۷۰ واحد مسکونی برای خانواده معلولان آذربایجان غربی احداث می شود/ ۹۷۰ واحد مسکونی برای خانواده معلولان آذربایجان غربی احداث می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 15:18:02 تداوم احياي درياچه اروميه وابسته به تامين بموقع حق آبه آن است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/مسئول واحد برنامه‌ريزي دفتر تهران ستاد درياچه اروميه/ تداوم احياي درياچه اروميه وابسته به تامين بموقع حق آبه آن است http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:49:49 آینده همکاری‌های مرزی ایران و ترکیه بسیار درخشان است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/آینده همکاری‌های مرزی ایران و ترکیه بسیار درخشان است/ آینده همکاری‌های مرزی ایران و ترکیه بسیار درخشان است http://www.amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2019 14:05:27 قاچاقچی طلا در آذربایجان‌غربی نقره داغ شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/اجتماعی/قاچاقچی طلا در آذربایجان‌غربی نقره داغ شد/ قاچاقچی طلا در آذربایجان‌غربی نقره داغ شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Jul 2019 11:11:18 سیاسی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ سیاسی http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2014 00:00:16 داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند/ داوطلبان مجلس يازدهم تقسيمات کشوري را دست‌آويز تبليغاتي قرار ندهند http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Sep 2019 14:45:12 طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد/ طرح تشکيل استان جديد به مرکزيت خوي منتفي شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Aug 2019 13:31:07 نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند/ نمایندگان مردم آذربایجان غربی مخالف تشکیل استان مرزی با مرکزیت خوی هستند http://www.amanatazarbaijan.com/ 18 Aug 2019 10:34:29 بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم/ بدنبال ايجاد آرامش در فضاي سياسي استان هستيم http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Jul 2019 16:11:11 اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت/ اختلافات کارگری و کارفرمایی آذربایجان غربی کاهش یافت http://www.amanatazarbaijan.com/ 18 Jul 2019 10:28:35 رصد تحرکات انتخاباتي 300 کانديداي احتمالي مجلس شوراي اسلامي در آذربايجان غربي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئول دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان خبرداد/ رصد تحرکات انتخاباتي 300 کانديداي احتمالي مجلس شوراي اسلامي در آذربايجان غربي http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Jul 2019 14:48:20 رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی/ رصد تحرکات انتخاباتی ۳۰۰ کاندیدای احتمالی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی http://www.amanatazarbaijan.com/ 14 Jul 2019 14:08:20 رئیس جمهور امروز مهمان مردم آذربایجان غربی است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برای سومین بار؛/ رئیس جمهور امروز مهمان مردم آذربایجان غربی است http://www.amanatazarbaijan.com/ 21 May 2019 12:28:14 چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ / چرا جنگ بين ايران و آمريکا بعيد است؟ http://www.amanatazarbaijan.com/ 20 May 2019 13:13:58 برجام، نقطه تمام http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برجام، نقطه تمام/ برجام، نقطه تمام http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 May 2019 14:22:12 ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند/ ایران و ترکیه در بالاترین سطح همکاری قرار دارند http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 Apr 2019 13:10:54 دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید/ دشمنان نظام هرگز طعم پیروزی و سلطه بر ملت ایران را نخواهند چشید http://www.amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2019 12:00:14 جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند/ جوانان مقابل عملیات روانی دشمن هوشیار باشند http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:27:06 ضرورت تقويت بودجه دفاعي استان آذربايجان غربي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي مطرح کرد/ ضرورت تقويت بودجه دفاعي استان آذربايجان غربي http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Jan 2019 14:25:28 باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم/ باید علیه توطئه های دشمن هوشیار باشیم http://www.amanatazarbaijan.com/ 26 Jan 2019 13:00:53 برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد/ برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا پایان سال وجود ندارد http://www.amanatazarbaijan.com/ 12 Jan 2019 13:13:01 استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد/ استاني‌شدن انتخابات در کش و قوس واکنش‌ها به مجلس يازدهم نرسيد http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Jan 2019 13:51:48 سال آينده را پر حادثه نشان ندهيد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم مياندوآب و تکاب در مجلس شوراي اسلامي/ سال آينده را پر حادثه نشان ندهيد http://www.amanatazarbaijan.com/ 31 Dec 2018 13:16:54 آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است/ آذربایجان غربی آماده توسعه روابط با جمهوری آذربایجان در بخش های مختلف است http://www.amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2018 11:04:56 5 سال اخیر دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان بوده است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان / 5 سال اخیر دوره طلایی مراودات ایران و آذربایجان بوده است http://www.amanatazarbaijan.com/ 27 Dec 2018 11:02:17 تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است/ تفرقه از مهمترین عوامل نابودی جامعه اسلامی است http://www.amanatazarbaijan.com/ 06 Dec 2018 12:30:42 سفر روحانی به آذربایجان غربی به تعویق افتاد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/برای سومین بار متوالی/ سفر روحانی به آذربایجان غربی به تعویق افتاد http://www.amanatazarbaijan.com/ 11 Nov 2018 14:56:18 باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود/ باید تهدیدات نرم دشمن شناسایی و با آنها مقابله شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 01 Nov 2018 12:49:18 رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند/ رئیس جمهور آبان‌ماه امسال به آذربایجان غربی سفر می‌کند http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 15:11:34 توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف/ توپ سرگرداني به نام اف اي تي اف http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Oct 2018 14:06:47 ايران به خودکفايي صددرصدي در توليد انواع سانتريفيوژها رسيده است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دستيار ويژه رئيس سازمان انرژي اتمي در اروميه/ ايران به خودکفايي صددرصدي در توليد انواع سانتريفيوژها رسيده است http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2018 12:41:05 نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه CFT http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه / نظر نمایندگان ارومیه در مورد لایحه CFT http://www.amanatazarbaijan.com/ 08 Oct 2018 01:44:25 رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند/ رفتن رئيس جمهوري به مجلس به اقتدار دولت آسيب مي زند http://www.amanatazarbaijan.com/ 27 Aug 2018 14:40:22 نوبخت به ارومیه سفر می کند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نوبخت به ارومیه سفر می کند/ نوبخت به ارومیه سفر می کند http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 Aug 2018 14:16:37 اگر فساد در کشور وجود دارد تقصير خودمان است يا مقصريم يا شريکيم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزير کشوردر اروميه/ اگر فساد در کشور وجود دارد تقصير خودمان است يا مقصريم يا شريکيم http://www.amanatazarbaijan.com/ 06 Aug 2018 10:54:14 ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد/ ظرفيت بسيج مردمي امتحان خود را در مقابله با داعش پس داد http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Jul 2018 15:37:59 مرحوم حسني هدايت گر جريان هاي انقلابي مردم آذربايجان بود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم آذربايجان شرقي درمجلس خبرگان رهبري/ مرحوم حسني هدايت گر جريان هاي انقلابي مردم آذربايجان بود http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Jul 2018 14:11:24 شخصیت های بزرگ ایران اسلامی قربانی تروریسم آمریکایی شدند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئیس تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی/ شخصیت های بزرگ ایران اسلامی قربانی تروریسم آمریکایی شدند http://www.amanatazarbaijan.com/ 14 Jun 2018 12:12:05 دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست / دولتی‌ها از برجام قطع امید کنند؛ آمریکا کشوری قابل اعتماد نیست http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 May 2018 11:12:27 ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند/ ترکیه با احداث سد در مسیر آب‌های بین‌المللی به حقوق ایران تجاوز می‌کند http://www.amanatazarbaijan.com/ 01 May 2018 12:23:16 اعتبارات ویژه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معاون رئیس جمهوردر ارومیه/ اعتبارات ویژه ای برای احیای دریاچه ارومیه اختصاص یافت http://www.amanatazarbaijan.com/ 24 Apr 2018 13:16:13 فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود/ فساد مديريتي سبب بدبيني مردم به انقلاب مي‌شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 23 Apr 2018 15:21:26 جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات منطقه است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال غرب ارتش/ جمهوری اسلامی ایران جزیره ثبات منطقه است http://www.amanatazarbaijan.com/ 18 Apr 2018 14:56:42 اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد/ اراده قاطع نمایندگان ضمانت اجرایی طرح اعاده اموال نامشروع باشد http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Mar 2018 09:56:16 ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند/ ضرورت برخورد قاطعانه با افرادي که احساسات قومي را تحريک مي کنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2018 09:19:09 ضرورت برخود با افرادی که احساسات قومی را تحریک را تهدید می کنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار آذربایجان غربی خواستار شد/ ضرورت برخود با افرادی که احساسات قومی را تحریک را تهدید می کنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2018 11:37:00 باید با تخلفات بخش اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/باید-با-تخلفات-بخش-اقتصادی-به-صورت-هوشمندانه-برخورد-کرد/ باید با تخلفات بخش اقتصادی به صورت هوشمندانه برخورد کرد http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Feb 2018 11:29:35 انقلابيون‌ دلشان خون مي‌شود که مشکلات را در نظام اسلامي مي‌بينند‌ http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سيدعلي خميني/ انقلابيون‌ دلشان خون مي‌شود که مشکلات را در نظام اسلامي مي‌بينند‌ http://www.amanatazarbaijan.com/ 12 Feb 2018 14:03:12 دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند / دولت‌مردان از برجام نتیجه خوبی کسب نکردند http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Feb 2018 15:55:44 دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه/ دی ماه پایان انتظار 15 ساله برای افتتاح قطار ارومیه http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2018 14:36:05 حساب مطالبات مردمی از اغتشاشگران جدا شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی/ حساب مطالبات مردمی از اغتشاشگران جدا شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 02 Jan 2018 14:31:54 موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم / موج‌سواری «اغتشاش‌گران» بر مطالبات ‌بحق مردم http://www.amanatazarbaijan.com/ 01 Jan 2018 18:44:00 غبار فراموشی، حماسه 9 دی را در برنمی‌گیرد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری/ غبار فراموشی، حماسه 9 دی را در برنمی‌گیرد http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Dec 2017 11:27:43 روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي / روحاني و ارايه بودجه‌اي واقعي http://www.amanatazarbaijan.com/ 12 Dec 2017 12:41:31 تروريست‌هاي چالدران به سزاي عملشان خواهند رسيد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرمانده مرزباني کشور در مراسم تشييع شهدا مرزبان/ تروريست‌هاي چالدران به سزاي عملشان خواهند رسيد http://www.amanatazarbaijan.com/ 06 Nov 2017 12:57:02 استاندار جديد از نيروهاي بومي استفاده کند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار-جديد-از-نيروهاي-بومي-استفاده-کند/ استاندار جديد از نيروهاي بومي استفاده کند http://www.amanatazarbaijan.com/ 16 Oct 2017 12:44:31 دولت دوازدهم نواقص استانهای کمتر توسعه یافته را رفع می کند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/وزیر کشوردر ارومیه/ دولت دوازدهم نواقص استانهای کمتر توسعه یافته را رفع می کند http://www.amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2017 20:04:38 بزودی بستر های سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی فراهم می شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار جدید آذربایجان غربی/ بزودی بستر های سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان غربی فراهم می شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 14 Oct 2017 20:01:56 نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه/ نخستين سالگرد پيروزي بزرگ دمکراسي ترکيه http://www.amanatazarbaijan.com/ 31 Jul 2017 12:37:36 بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور/ بهبود وضعيت اقتصادي مهمترين خواسته مردم از رئيس جمهور http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 May 2017 14:53:35 نه خيلي دور، نه خيلي نزديک http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نه خيلي دور، نه خيلي نزديک/ نه خيلي دور، نه خيلي نزديک http://www.amanatazarbaijan.com/ 05 Mar 2017 17:23:48 قوميت گرايي در آذربايجان غربي رو به افزايش است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم آذربايجان غربي در مجلس خبرگان رهبري/ قوميت گرايي در آذربايجان غربي رو به افزايش است http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 Feb 2017 09:25:29 دولت حتي نخبگان سياسي و کارشناسان را در جريان مسائل قرار نمي دهد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس شوراي جبهه پايداري استان/ دولت حتي نخبگان سياسي و کارشناسان را در جريان مسائل قرار نمي دهد http://www.amanatazarbaijan.com/ 03 Oct 2016 12:11:18 عده اي به دنبال تخريب دولت هستند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس سازمان امور اداري و استخدام کشوردر اروميه/ عده اي به دنبال تخريب دولت هستند http://www.amanatazarbaijan.com/ 19 Sep 2016 11:55:19 حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي/ حساسيت مناطق مرزي و امنيت ملي http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Aug 2016 12:47:54 فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا/ فتح قله‌هاي امنيت در شمال‌غرب با نابودي سراب مديا http://www.amanatazarbaijan.com/ 04 Jul 2016 12:28:54 خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند/ خميني‌ها بعد از امام خميني چه مي‌کنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2016 13:14:58 آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند/ آذربايجان غربي واميد به تدبيري که به ثمر بنشيند http://www.amanatazarbaijan.com/ 06 Jun 2016 13:13:15 سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس/ سالِ 94 سال پرهياهوي مجلس http://www.amanatazarbaijan.com/ 10 Apr 2016 23:45:43 مشارکت 65.5درصد مردم استان در انتخابات http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس ستاد انتخابات آذربايجان غربي خبر داد/ مشارکت 65.5درصد مردم استان در انتخابات http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Feb 2016 12:48:29 کانديداها مباحث قوميتي را برجسته نکنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرماندار اروميه/ کانديداها مباحث قوميتي را برجسته نکنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 15 Feb 2016 13:17:24 جامعه را به سمت مشارکت حداکثري در انتخابات سوق دهيم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/استاندار آذربايجان غربي/ جامعه را به سمت مشارکت حداکثري در انتخابات سوق دهيم http://www.amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2016 23:19:50 صلاحيت 156 داوطلب نمايندگي مجلس در آذربايجان¬غربي تاييد شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مسئول هيات نظارت بر انتخابات استان/ صلاحيت 156 داوطلب نمايندگي مجلس در آذربايجان¬غربي تاييد شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 18 Jan 2016 23:11:19 مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم/ مراقب ويروس تخريب در فضاي رقابت‌هاي انتخاباتي اروميه باشيم http://www.amanatazarbaijan.com/ 11 Jan 2016 23:16:51 9 دی شکوه میثاق مردم با ولایت و تجدید پیوند امت با ارزشهای والای اسلامی http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/درمصاحبه با رضا منصرف مدیر مسوول آوای ماکو و مدرس دانشگاه شد/ 9 دی شکوه میثاق مردم با ولایت و تجدید پیوند امت با ارزشهای والای اسلامی http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Dec 2015 19:53:43 اسامي ثبت نام كنندگان درانتخابات مجلس از تمامي شهرهاي استان http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اسامي ثبت نام كنندگان درانتخابات مجلس از تمامي شهرهاي استان/ اسامي ثبت نام كنندگان درانتخابات مجلس از تمامي شهرهاي استان http://www.amanatazarbaijan.com/ 28 Dec 2015 13:21:42 انتخابات بدون تنش ماموريت مهم مسئولان استان http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/رئيس ستاد انتخابات آذربايجان غربي تاکيد کرد/ انتخابات بدون تنش ماموريت مهم مسئولان استان http://www.amanatazarbaijan.com/ 21 Dec 2015 11:40:05 دانشجويان به نگراني رهبري درباره نفوذ توجه کنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/امام جمعه اروميه/ دانشجويان به نگراني رهبري درباره نفوذ توجه کنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Dec 2015 10:42:11 فرمانداري هاي آذربايجان غربي آماده آغاز فرآيند انتخابات مجلس و خبرگان رهبري هستند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استاندار/ فرمانداري هاي آذربايجان غربي آماده آغاز فرآيند انتخابات مجلس و خبرگان رهبري هستند http://www.amanatazarbaijan.com/ 30 Nov 2015 13:20:16 اجازه نمي‌دهيم کودتاي 28 مرداد تکرار شود http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده مردم مياندوآب، تکاب و شاهين‌دژ در مجلس/ اجازه نمي‌دهيم کودتاي 28 مرداد تکرار شود http://www.amanatazarbaijan.com/ 31 Aug 2015 11:25:48 مرز سرو بدليل حملات پ ک ک بسته شد http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فرماندار اروميه / مرز سرو بدليل حملات پ ک ک بسته شد http://www.amanatazarbaijan.com/ 25 Aug 2015 10:12:31 اصلاح طلبان و تکنوکرات ها معامله امنيت ملي با توسعه http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/اصلاح طلبان و تکنوکرات ها معامله امنيت ملي با توسعه/ اصلاح طلبان و تکنوکرات ها معامله امنيت ملي با توسعه http://www.amanatazarbaijan.com/ 27 Jul 2015 13:48:23 رسانه‌ها از نگاه‌جناحي افراط و تفريط نسبت به دولتها پرهيز کنند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان غربي/ رسانه‌ها از نگاه‌جناحي افراط و تفريط نسبت به دولتها پرهيز کنند http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2015 11:32:13 با مذاکرات هسته‌اي چه بلايي بر سر روان جامعه آورديم http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/از بهشت‌نمايي پس از مذاکرات تا اينکه هيچ اتفاق خاصي قرار نيست بيافتد/ با مذاکرات هسته‌اي چه بلايي بر سر روان جامعه آورديم http://www.amanatazarbaijan.com/ 13 Jul 2015 11:31:31 روز قدس چرا http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/روز قدس چرا/ روز قدس چرا http://www.amanatazarbaijan.com/ 07 Jul 2015 09:43:00 واکاوي واقع بينانه بازرسي هاي هسته اي http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/واکاوي واقع بينانه بازرسي هاي هسته اي/ واکاوي واقع بينانه بازرسي هاي هسته اي http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2015 11:49:34 آيا دانشجويان غير سياسي شده اند http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/ دانشجويان و استادان دانشگاه پاسخ مي دهند/ آيا دانشجويان غير سياسي شده اند http://www.amanatazarbaijan.com/ 22 Jun 2015 11:48:18 مسئوليت سنگين تمام تحريم‌هاي‌ استکبار برعهده «سران فتنه» است http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/نماينده ولي‌فقيه در آذربايجان‌غربي/ مسئوليت سنگين تمام تحريم‌هاي‌ استکبار برعهده «سران فتنه» است http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2014 12:09:38 فتنه 88 در آذربايجان غربي چگونه گذشت http://www.amanatazarbaijan.com/fa/contents/news/سیاسی/فتنه 88 در آذربايجان غربي چگونه گذشت/ فتنه 88 در آذربايجان غربي چگونه گذشت http://www.amanatazarbaijan.com/ 29 Dec 2014 12:05:14