در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

گزارش هفته نامه امانت

۱۹۷ گزارش هفته نامه امانت

بروکراسي هاي زائد اداري عامل ساخت و ساز غير مجاز

مهناز رنجه بازو گروه گزارش:سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان غربي گفت: بروکراسي اداري عامل مهم در ساخت و ساز غير مجاز محسوب مي شود.

[ ۹۸/۰۳/۱۳ ]

۲۵۸ گزارش هفته نامه امانت

بارندگي هاي اخير نشانه ترسالي نيست

گروه گزارش:در حال حاضر نقش موثر علم هواشناسي در کاهش خسارت هاي جوي موضوعي غيرقابل انکار است و مصداق اين موضوع در بروز سرماي ديررس بهاره در استان طي سال جاري نمود پيدا کرد و با پيش‌بيني‌هاي به موقع مديريت خوبي در کاهش خسارت و کنترل وضعيت صورت گرفت به طوري که خسارات ناشي از سرمازدگي در حوزه کشاورزي تا درصد کاهش يافت.

[ ۹۸/۰۲/۳۰ ]

۲۸۷ گزارش هفته نامه امانت

حل معادله دغدغه هاي اقتصادي و معيشتي با تحقق رونق توليد

مهناز رنجه بازو گروه گزارش:اگر بحث رونق توليد با ارائه يک برنامه عملياتي محقق شود زمينه براي رفع چالش اشتغال و عبور از وضعيت موجود و توسعه رونق اقتصادي فراهم مي شود و به نوعي حل معادله دغدغه هاي اقتصادي و معيشتي و غول بيکاري در گرو تحقق رونق توليد است.

[ ۹۸/۰۲/۱۶ ]

۳۰۸ گزارش هفته نامه امانت

فرهنگ سازي اقدام اصلي در افزايش سرانه مصرف آبزيان

گروه گزارش:مصرف سرانه آبزيان در کشور کمتر از نيمي از ميانگين جهاني است اين در حالي است که متاسفانه مصرف مواد خوراکي خطرناک چندين برابر مصرف جهاني بوده و در اين راستا فرهنگ سازي اقدام اصلي در افزايش سرانه مصرف آبزيان محسوب مي شود.

[ ۹۸/۰۱/۲۶ ]

۵۲۱ گزارش هفته نامه امانت

فاجعه تاثير 65درصدي عوامل انساني بر خشکي درياچه اروميه

مهناز رنجه بازو گروه گزارش : طبق آمار اعلامي از سوي مسعود تجريشي، معاون سازمان محيط زيست 65 درصد خشکي درياچه اروميه متاثر از عوامل انساني و تنها 35 درصد مرتبط با عوامل طبيعي از قبيل کاهش بارش ها و روان آب ها و نيز افزايش دما بوده است اين آمار نشان از عمق فاجعه اي است که متاسفانه ناديده گرفته ميشود و درست زماني که با بحران مواجه مي شويم به فکر راهکار هستيم غافل از اينکه پيشگيري همواره بهتر از درمان است.

[ ۹۷/۱۲/۱۳ ]

۴۳۸ گزارش هفته نامه امانت

انقلاب اسلامي استوار در آستانه چهل سالگي

گروه اجتماعي:علي رغم توطئه هاي دشمنان؛ انقلاب اسلامي ايران با صلابت و استوارتر از هميشه در آستانه ورود به چهل سالگي قرار دارد، 40 سال پيش در چنين روزي مردم ايران با عزم و اراده مثال زدني خود طومار رژيم خودکامه و وابسته پهلوي را در هم پيچيدند و برگي تازه از تاريخ ايران را ورق زدند و امروز نيز در در راه عملي ساختن اهداف و آرمان هاي خود همچنان باصلابت ايستاده اند.

[ ۹۷/۱۱/۰۸ ]

۴۳۲ گزارش هفته نامه امانت

پتانسيل هاي مرزي استان نيازمند ارائه برنامه راهبردي

گروه گزارش:توسعه صادرات غير نفتي آذربايجان غربي در حوزه فرامرزي در واقع يکي از راهبردهاي توسعه اشتغال است، لذا مي بايست براي توسعه صادرات برنامه راهبردي ارائه کرد.

[ ۹۷/۰۹/۱۹ ]

۶۶۸ گزارش هفته نامه امانت

کاهش 38 درصدي توليد سيب در آذربايجان غربي

گروه گزارش:رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي گفت: ميزان توليد سيب استان در سال 96، يک ميليون و 208 هزار و 420 تن بوده است عنوان کرد: پيشبيني مي شود ميزان توليد سيب در سالجاري به حدود 750 هزار تن برسد.

[ ۹۷/۰۸/۰۷ ]

نظر سنجی