در حال بار گذاری
امروز: چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸

اجتماعی > آيا خشکاندن ريشه هاي فساد را راهي هست

گروه اقتصادي:حسين راغفر با اشاره به اينکه يکي از مهم‌ترين عوارض فسادگسترده، توزيع ناعادلانه درآمدو ثروت است، افزود: زمانيکه که پرونده‌هايي نظيربانک سرمايه،پتروشيمي و.. در اين ابعادگرفتار فسادهستند،منابع عمومي کشور را به غارت مي‌برند، منابعي که بانک‌سرمايه بايد خرج معلمان مي‌کرد، يا منابع پتروسيمي که بايد در بودجه و يا صندوق توسعه ملي مي‌آمد و صرف زيرساخت‌هاي عمومي کشور مي‌شد، توسط عده‌اي حيف و ميل شده است.

  گروه اقتصادي:حسين راغفر با اشاره به اينکه يکي از مهم‌ترين عوارض فسادگسترده، توزيع ناعادلانه درآمدو ثروت است، افزود: زمانيکه که پرونده‌هايي نظيربانک سرمايه،پتروشيمي و.. در اين ابعادگرفتار فسادهستند،منابع عمومي کشور را به غارت مي‌برند، منابعي که بانک‌سرمايه بايد خرج معلمان مي‌کرد، يا منابع پتروسيمي که بايد در بودجه و يا صندوق توسعه ملي مي‌آمد و صرف زيرساخت‌هاي عمومي کشور مي‌شد، توسط عده‌اي حيف و ميل شده است.

     فرشاد مؤمني يکي از اقتصادانان نهادگراي کشور معتقد است، دلار‌هاي نفتي و غير نفتي، اعتبارات بانکي و بانک‌هاي خصوصي، گمرگ و مناقصه‌هاي دولتي 5 کانون اصلي فساد در ايران که انگيزه‌اي براي مبارزه با آن وجود ندارد.
  وي در اين باره مي گويد: يکي از پنج کانون فساد دلار‌هاي نفتي است. توزيع غير شفاف و غير برنامه‌اي دلار‌هاي نفتي طي پنجاه ساله‌ي گذشته بزرگترين کانون رانت و فساد در ايران بوده است.
   اين اقتصاددان با اشاره به اينکه در نحوه‌ي قاعده گذاري نظام گمرکي ايران و در نحوه‌ي اجراي آن ماجرا‌هاي بسيار تکان دهنده‌اي وجود دارد، اظهار داشت: آقاي احسان سلطاني چند سال پيش مطالعه‌اي کرده بود چهارصد هزار ميليارد تومان رانت در تجارت خارجي ايران فقط با امارات وجود دارد.
  اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: اگر قرار باشد اين مسئله با چين، ترکيه، هند مورد بررسي قرار گيرد، موضوع بسيار بزرگتر مي‌شود؛ بنابراين يک حيطه‌ي بسيار مهم هست که خيلي شفاف و سريع مي‌توان آدرس‌ها را داد و اگر در اين حيطه‌ها شفاف سازي اتفاق بيفتد مسأله تا حدودي کنترل مي‌شود.
  مومني افزود: برآورد ما اين است که اگر پنج محور شفاف شوند و امکان اعمال نظارت‌هاي تخصصي مدني در آن‌ها فراهم شود بيش از 75 درصد زمينه‌هاي بروز فساد در ايران منتفي مي‌شود. آدرس به اين اندازه سر راستي خيلي کم پيدا مي‌شود؛ بنابراين ما مي‌توانيم از خودمان بپرسيم که چرا در اين زمينه تلاش‌هاي بايسته صورت نمي‌پذيرد؟
  *براي جلوگيري از بروز فساد بايد نوع سياست گذاري‌ها تغيير کند
  حسين راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء در گفتگو با فرارو با اشاره به اينکه براي جلوگيري از ايجاد فساد در ايران بايد سياست‌گذاري‌ها مورد اصلاح قرار بگيرد، اظهار داشت: نوع نگاهي‌ که سياست‌ها را شکل مي‌دهند، بايد تغيير کند، چرا که اين سياست‌ها اگر اصولي نباشد مي‌تواند عواقب جبران ناپذيري به دنبال خود داشته باشد.
   اين اقتصاددان نهادگرا با اشاره به اينکه سياست‌هايي که تحت عنوان آزاد سازي اقتصادي با خصوصي سازي صورت گرفت، صدمات‌ بسيار زيادي را به اقتصاد ايران وارد کرد، گفت: خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي اين روز‌ها مشکلات بسيار زيادي از جمله، تعديل نيرو‌ها، ندادن حقوق کارکنان، کم شدن ظرفيت توليد و تعطيلي برخي از اين بنگاه‌ها را به بار آورده است.
  اين استاد دانشگاه با اشاره به اينکه اصلاح کارکرد‌هاي نظام‌هاي مالياتي و بانکي نيز بايد دگرگون شود، گفت: فعاليت‌ها و اقداماتي که بانک‌ها در فضاي اقتصادي کشور انجام مي‌دهند، تاثير بسيار مخربي را بر جاي گذاشته است، با توجه به نوع تسهيلات دهي بي حساب و کتابي که در اين راستا داده شده، اين امر فساد‌هاي بسيار زيادي را ايجاد کرده که دادگاه‌هاي آن اين روز‌ها در حال برگزاري است.
  راغفر اضافه کرد: منابع بانکي به جاي اينکه در جاي درست خود که همانا اعتباردهي به بخش توليد و مولد اقتصاد است، خرج شود، طي ساليان گذشته به مفسدان اقتصادي پرداخت شد به مانند آن‌چه که در پرونده بانک سرمايه رخ داد، يا اينکه در فعاليت‌هاي غير مولد و سوداگرانه مصروف شد که اين قضيه ضربه بسيار مهلکي را بر پيکره اقتصاد ملي کشورمان وارد ساخت.
   *نظام‌هاي بانکي و مالياتي ناکارآمد هستند
  وي با اشاره به اينکه بانک‌ها بايد به وظيفه اصلي خود که همانا تامين مالي بخش توليد کشور است عمل کنند، گفت: اما بانک‌ها طي ساليان اخير از اين موضوع فاصله گرفته‌اند و به دليل سياست‌هاي غلطي که بر آن‌ها حاکم است، انحرافات زيادي در عملکردشان ايجاد شده که نتيجه آن اين همه فسادي است که گريبان نظام بانکي را گرفته و اختلاس‌هايي است هر روزه اخبار آن را مي‌شنويم.
  اين پژوهشگر اقتصادي با تاکيد بر اينکه نظام مالياتي کشور بسيار ناکارآمد است، اظهارداشت: ساليانه صد‌ها ميلياردتومان فرار مالياتي در اقتصاد ايران رخ مي‌دهد، اين درحاليست که علاوه بر آن ديگر فعاليت‌هاي تجاري و سوداگرانه‌اي که هر روزه انجام مي‌شود، هيچ‌گونه مالياتي بابت آن پرداخت نمي‌شود.
  راغفر با اشاره به اينکه براي اصلاح نظام مالياتي بايد پايه‌هاي جديد مالياتي اضافه شود، بيان داشت: با توجه به فرار ماليات گسترده‌اي که وجود دارد، بايد ماليات بر ثروت و عايدي سرمايه هر چه زودتر به مرحله اجرايي درآيد، چراکه اين‌ها حقوق حقه‌اي است که بايد گرفته شود و خرج ايجاد زيرساخت‌هاي عمومي و مسائل اساسي جامعه از جمله آموزش و بهداشت شود.اين استاد دانشگاه با بيان اينکه در کنار نظام بانکي و مالياتي، گمرک نيز يکي از مهم‌ترين گلوگاه‌هاي فساد در ايران است، گفت: با توجه به نظام تعرفه‌اي که در حال حاضر وجود دارد، اين امر باعث ايجاد قاچاق چندين ميليارد دلاري در کشور شده، در صورتيکه اگر نظام تعرفه‌اي کارکرد درستي داشت، از يک طرف نبايد اين همه قاچاق صورت مي‌گرفت و از سوي ديگر نيز توليدکنندگان داخلي به اين حال و روز مي‌افتادند.
  * توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت، در سايه ايجاد فساد
  وي با اشاره به اينکه يکي از مهم‌ترين عوارض فساد گسترده، توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت است، افزود: زمانيکه که پرونده‌هايي نظير بانک سرمايه، پتروشيمي و... در اين ابعاد گرفتار فساد هستند، منابع عمومي کشور را به غارت مي‌برند، منابعي که بانک‌ سرمايه بايد خرج معلمان مي‌کرد، يا منابع پتروسيمي که بايد در بودجه و يا صندوق توسعه ملي مي‌آمد و صرف زيرساخت‌هاي عمومي کشور مي‌شد، توسط عده‌اي حيف و ميل شده است.راغفر ادامه داد: اگر نظام بانکي کشور به درستي کارکرد داشت، بايد با توجه به نقل و انتقالات کلان و مشکوکي که در اين پرونده‌هاي فساد رد و بدل شده، مورد شناسايي قرار مي‌گرفت، اما به دليل ناکارآمد بودن سيستم بانکي چنين وضعي به وجود آمده است.
  اين استاد اقتصاد با تاکيد بر اينکه يکي از ريشه‌هاي اصلي فساد را مي‌بايست در نابرابري‌هاي ساختاري به دنبال آن گشت، گفت: در اين باره بايد به اين نکته مهم توجه کرد، که نابرابري‌ها در حوزه اقتصاد وجود ندارد، بلکه نابرابري‌هايي که در حوزه تصميم‌گيري کلان رخ مي‌دهد، در نهايت نابرابري در موقعيت را موجب خواهد شد.
  به گزارش امانت به نقل از فرارو،وي افزود: با به وجود آمدن بانک‌هاي به اصطلاح خصوصي نابرايري‌ها زياد شد، چراکه آن‌ها با دادن تسهيلات و وام با بهره‌هاي پايين به صورت رانتي به برخي اشخاص شکاف‌ها را بسيار بيشتر کردند، بطوريکه اين فاصله‌اين روز‌ها غير قابل جبران است.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی